válkaČeskoslovenskoobjevy

Zvláštní setkání s anděly ve vesmíru: Měla celá posádka Saljutu 7 halucinace, nebo spatřila bytosti z jiných světů?

Zvláštní setkání s anděly ve vesmíru: Měla celá posádka Saljutu 7 halucinace, nebo spatřila bytosti z jiných světů?
Zdroj: mysteriousuniverse.org

Vesmír je plný tajemství a záhad, vzpírajících se konvenčnímu lidskému chápaní. Jedním z nich je fenomén známý jako “blízká setkání třetího druhu”, k nimž údajně docházelo mezi prvními lidmi vyslanými do vesmíru a neznámými živými bytostmi, připomínajícími ponejvíce anděly z mýtů a pohádek.

Yvonne Pokorná 4. února 2018

V dubnu roku 1982 vypustil Sovětský svaz do kosmu orbitální stanici Saljut 7. Na oběžné dráze pobíhala téměř devět let a vystřídalo se na ní celkem 21 kosmonautů. Saljut 7 se zapsal do historie nejen nejdelším souvislým pobytem na oběžné dráze, ale též sérií bizarních, dramatických událostí a rovněž nevysvětlitelných úkazů.

Sedmero andělů

V červenci 1984 během 155. dne své mise se trojice sovětských astronautů – Oleg Aťkov, Vladimir Solovjov a Leonid Kizim – věnuje jako obvykle rutinním úkolům spojeným s laboratorními experimenty, když tu stanici obestře oblak podivného oranžového plynu. Poté přichází záblesk jasného světla, který na několik vteřin všechny na palubě oslepí.

Saljut 7 byla orbitální stanice SSSR, poslední toho typu v programu Saljut, fungující na oběžné dráze Země v letech 1982 až 1991.

Saljut 7 byla orbitální stanice SSSR, poslední toho typu v programu Saljut, fungující na oběžné dráze Země v letech 1982 až 1991.

Kosmonauti se vrhnou se k průzorům a snaží se zjistit, odkud oranžový oblak vychází či co by mohlo být zdrojem onoho záblesku. Ke svému překvapení spatří, jak se v prostoru před stanicí vznáší sedm obrovských humanoidních bytostí. V tvářích mají klidný výraz a dokonce se usmívají. Obklopuje je světelná aura a zdá se, že jim dokonce ze zad vystupují velká křídla. Z neznámých bytostí vyzařuje klid a mír, takže kosmonauti necítí žádný strach, jen je naplňuje úžas. Podivné přízraky se pohybují souběžně se stanicí po dobu deseti minut a pak zmizí. Zmatení astronauti mezi sebou vzrušeně diskutují o tom, co právě viděli a jaké pro to najít racionální vysvětlení. Nic je ovšem nenapadá. V každém případě se přesně shodují v tom, co na vlastní oči viděli.

Není to poslední jejich setkání s bytostmi z jiného světa. 167. dne mise se k posádce připojí další tři kosmonauti – Světlana Savická, Igor Volk a Vladimír Džabenikov. A situace se opakuje. Saljut opět obestře tajemná oranžová mlha a před očima celé posádky se zjeví znovu tytéž okřídlené bytosti. Podle kosmonautů byly velké jako dopravní letadlo.

Sovětští kosmonauti Oleg Aťkov, Vladimir Solovjov a Leonid Kizim

Sovětští kosmonauti Oleg Aťkov, Vladimir Solovjov a Leonid Kizim

Sovětský svaz incident ututlá a zamete pod koberec, kosmonauti po návratu na Zemi o těchto zážitcích nesmí veřejně hovořit. Teprve až po pádu železné opony prolomí své mlčení. „To, co jsme viděli, bylo sedm obřích postav podobných lidem, ale s křídly a mlžnou svatozáří, jako například v klasickém zobrazení andělů,“ prohlašují.

Psychologové se domnívají, že mohlo jít o druh davové halucinace a blouznění. Fantaskní vize byly zaznamenány už předtím i u jiných astronautů, kteří v kosmu trávili delší čas, a dokonce i u pilotů při delších a náročnějších letech.

Podle vědců se na duševním stavu posádky výrazně podepsala únava způsobená dlouhým trváním mise, přepracováním a hlavně dlouhodobým pobytem v nepřirozeném prostředí. Halucinace mohou být vyvolány různými faktory, jako jsou kolísání tlaku a teploty, nedostatek kyslíku a podobně. A jak známo, na palubě vesmírné stanice docházelo k různým výpadkům.

Na veřejnost prosákly zprávy o podivných vizích sovětských kosmonautů až po pádu železné opony na začátku 90. let.

Na veřejnost prosákly zprávy o podivných vizích sovětských kosmonautů až po pádu železné opony na začátku 90. let.

Nicméně to nevysvětluje fakt, že všech šest kosmonautů vidělo přesně to stejné v úplně stejnou dobu. Třem z nich navíc mise zrovna začínala, takže ještě nebyli poznamenáni dlouhodobým pobytem ve vesmíru. Psychologická a lékařská vyšetření, kterým se po návratu z kosmu všichni podrobili, neprokázala vůbec žádné abnormality. Lékaři konstatovali, že jsou tělesně i psychicky naprosto v pořádku. Je také vyloučené, že by si svoji příhodu vymysleli. Šlo o vysoce kvalifikované, renomované kosmonauty. Navíc existují i další podobná svědectví, dokonce i z doby před vysláním orbitální stanice Saljut 7 do vesmíru.

Pokračování příště

Další články

Zavří­t reklamu