válkaČeskoslovenskoobjevy

Ztracený kontinent Kumari Kandam považují někteří za bájnou Lemurii

Ztracený kontinent Kumari Kandam považují někteří za bájnou Lemurii
Zdroj: ancient-origins.net

Většina lidí zná příběh o Atlantidě, legendárním potopeném městě, o jehož existenci se před téměř 2 400 lety zmiňoval ve svých spisech slavný řecký filozof Platon. Na Indickém subkontinentu mají podobný, avšak méně známý příběh, jako je ten o Atlantidě. Jde o ztracený “panenský kontinent” nazývaný v tamilštině Kumari Kandam. Tamilští lidé jej často ztotožňují s bájným kontinentem Lemurií. Ten měla ještě před Atlantidou obývat vyspělá civilizace.

Yvonne Pokorná 25. února 2017

Termín Lemurie se poprvé začal používat na konci 19. století. Anglického geologa Philipa Scatlera tehdy zarazilo, že se fosilie lemurů vyskytují na ostrově Madagaskar i v Indii, ale nikoli na africké pevnině a Předním východě. Proto v roce 1864 ve svém článku nazvaném Savci Madagaskaru vyslovil tezi, že Madagaskar a Indie byly dříve součástí většího kontinentu, a tuto chybějící pevninu pojmenoval Lemurie. Scatlerova teorie byla v té době vědeckou komunitou přijata jako vysvětlení toho, proč lemuři v dávných časech migrovali z Madagaskaru do Indie a naopak. S objevem kontinentálního driftu a tektoniky desek se však tato teorie stala bezpředmětnou, nicméně idea ztraceného kontinentu přežívala dál.

Dnešní tamilské dívky

Dnešní tamilské dívky

Na počátku 20. století se jí chytli tamilští nacionalisté a ztotožnili Kumari Kandam s Lemurií. Tamilové jsou etnická skupina, která žije v jižní Indii, na Srí Lance, Mauriciu, Singapuru i Malajsii. Jejich jazyk, řadící se do drávidské rodiny, je považován za jeden z nejstarších na světě. Podle starých legend jsou Tamilové potomky pándjovských králů, kteří v dávných dobách vládli zemi, kterou nakonec pohltil oceán. Tento kontinent měl ležet jižně od Indie a sahat až k pobřeží Austrálie a Afriky. Byl rozdělen do 49 teritorií a po více než deset tisíc let mu vládla starobylá královská dynastie Pándjů.

Když se Kumari Kandam potopil, jeho obyvatelé se rozprchli do všech světových stran a přispěli k založení mnoha civilizací, které následovaly. Proto Tamilové Kumari Kundam nazývají kolébkou lidské civilizace. Na počátku 20. století dravidologista Devaneya Pavanar označil všechny ostatní lidské jazyky jako poškozené dialekty tamilštiny.

Chrám Meenakshi Amman, Madurai, stát Tamilnádu

Chrám Meenakshi Amman, Madurai, stát Tamilnádu

Zmínky o Kumari Kandam se nacházejí v starotamilské literatuře, v tamilských sangamech. Jeden z pěti velkých eposů tamilské literatury, zvaný Silappadhikaram, sepsaný ve 2. století před Kristem, potvrzuje zkázu tohoto kontinentu, a další starověký tamilský zdroj zase jmenuje pándjovské krále, kteří v Kumari Kandam panovali.

Do jaké míry je příběh o Kumari Kandam pravdivý?

Podle geologů se dávný kontinent rozpadl někdy koncem druhohor v důsledku vzestupu vodních hladin. Výzkumníci z Národního Indického oceánografického institutu zjistili, že hladina moří byla před 14 500 lety nižší o 100 metrů a před 10 000 lety o šedesát metrů. Je tedy celkem možné, že v minulosti pevnina spojovala ostrovy Srí Lanky i kontinentální Indii a možná se táhla až k Austrálii a jihovýchodní Asii.

Jak se planeta před 12 000 a 10 0000 lety globálně oteplovala, stoupající hladina moří vyústila do pravidelných záplav. Moře tehdy mohlo pohltit dávné osídlení ležící na pobřežích Indie a Srí Lanky. Příběhy o těchto potopách se ústně šířily z generace na generaci a nakonec byly i písemně zaznamenány.

Lidská činnost v Tamilnádu údajně započala již před 300 000 lety, přesto se přesně neví, kdy ani odkud původní Drávidové přišli. Podle drávidských legend byla jejich původní vlastí Kumari Kandam.

Lidská činnost v Tamilnádu údajně započala již před 300 000 lety, přesto se přesně neví, kdy ani odkud původní Drávidové přišli. Podle drávidských legend byla jejich původní vlastí Kumari Kandam.

“Oblasti kolem rovníku byly vždy náchylné k přírodním katastrofám, jako zemětřesením nebo sopečným erupcím,” upozorňuje profesor Karsten M. Storetved z univerzity v norském Bergenu. Tyto geologické procesy hrály významnou roli v zániku civilizací. Není proto divu, že dávná kataklyzmata zanechala svůj otisk v nejstarší literatuře. “Ale mělo by se to dokázat vědeckými fakty,” nabádá Storetved. S technologiemi, jakými dnes mají vědci k dispozici, to není až tak nesmyslný úkol, byť jsou dna oceánů nehostinným prostředím, kde v důsledku sopečné činnosti, zemětřesení a eroze dochází k častým změnám. I když ale ani pak lidstvo neobjeví stopy zaniklé Lemurie či jiných potopených kontinentů, jejich příběhy budou v lidských myslích žít dál.

Související články

Další články

Zavří­t reklamu