Objevitel ztracených mayských měst Lagunity a Tamchénu, slovinský archeolog Ivan Šprajc.

Objevitel ztracených mayských měst Lagunity a Tamchénu, slovinský archeolog Ivan Šprajc. | zdroj: CNN


Ztracená mayská města Lagunita a Tamchén vydávají svá tajemství, ukrytá po staletí v džungli

TÉMATA: archeologie | objevy | předkolumbovská amerika | mexico | mayové

user-avatar

Yvonne K.

5. 08. 2017 | 10:00

Lagunita a Tamchén jsou dvě ztracená starobylá města Mayů, která stovky let byla skryta pod bujnou vegetací v mexické džungli. Díky jejich objevu se svět nyní může víc dozvědět o o tajemné mayské civilizaci.

Z velké části džunglí zarostlý poloostrov Yucatán ukrývá v sobě řadu nádherných archeologických nalezišť z dob mayské civilizace. Jedním z posledních senzačních objevů v tomto dříve zapomenutém koutě Střední Ameriky jsou starobylá mayská města Lagunita a Tamchén. V roce 2014 je  po důkladném přezkoumání leteckých snímků objevil tým slovinského vědce Ivana Šprajce. Odhaduje se, že města jsou stará zhruba 1800 let. 

Lagunita a jeho strašidelná brána do podsvětí

Město již v roce 1970 navštívil švýcarský archeolog Eric Von Euw, jenž tehdy zakreslil nalezené stavby i s jejich fasády. Nicméně výsledky svého bádání nikde nepublikoval. Až do roku 2013 tak poloha města nebyla známa. Veškeré pokusy o jeho lokalizaci ztroskotaly. Teprve porovnáním leteckých snímků s Von Euwovými nákresy se podařilo vědcům polohu města správně určit. Pyramidový chrám v Lagunitě

Podle Šprajce je objev města pouhým začátkem něčeho mnohem významnějšího. Je přesvědčen, že v regionu se mohou nalézat desítky podobných nalezišť, ale kvůli neprostupné džungli je nesnadné je najít. Na každém z těchto míst průzkumníci objevují stavby podobné palácům, pyramidy a náměstí, které vystavěli původní obyvatelé jižního Mexika – Mayové.

Město Lagunita se může pochlubit jednou obzvlášť pozoruhodnou stavbou. Jde o otvor ve zdi, jenž má podobu otevřené tlamy jakési nestvůry. "Představuje mayské pozemské božstvo související s plodností. Tyto dveře symbolizují vstup do jeskyně a obecně do vodního podsvětí,” vysvětluje slovinský vědec. Otvor ve tvaru chřtánu pozemského božstva

Kromě toho se v Lagunitě podařilo odkrýt i několik dalších monumentálních staveb, jako třeba míčovnu, 20 metrů vysokou pyramidu s chrámem, tři oltáře a deset cest propojujících různé budovy. Mnohé z těchto staveb se dochovaly v dobrém stavu, takže umožňují dozvědět se více o dávné historii Mayů. Některé jsou dokonce pokryty hieroglyfickými nápisy.

Podle předběžného luštění specialistou Octaviem Esparzou je na lagunitské stéle číslo 2 zaznamenáno, že byla vztyčena v roce 711 panovníkem čtyř 4 k'atunů (dvacet let trvajících period). Bohužel zbytek textu obsahující pravděpodobně jméno panovníka a možná i jeho manželky byl poškozen v důsledku eroze. Ivan Šprajc u kamenné stély

Tamchén a jeho tajemné chultuny

Dříve neznámé město dostalo jméno Tamchén, což v yucatánské mayštině značí “hluboká studna”. Je to dáno velkým počtem chultunů, které se tu našly. Jde o velké podzemní komory vytesaných do skalního podloží. Některé z nich jsou hluboké šest až třináct metrů!

Jejich ústí byla často obehnána zídkou z kamenů či skála v místě otvoru vystupovala nad zem, v mnoha případech se k nim dochovala i dobře těsnící kamenná víka. Chulkun v Tamchénu

K čemu tyto podzemní prostory sloužily, zůstává dosud záhadou. Mimo jiné byly považovány za latríny, odtokové jámy, uzavřené lomy na opuku, sauny, rituální nebo slavnostní komory, ale třeba i místa, kde se tkaly látky, a v neposlední řadě i skladiště zemědělských plodin či nástrojů. Jednou z posledních teorií je i ta, že v nich Mayové fermentovali víno. Nalézt správnou odpověď bylo ztíženo tím, že obsah jednotlivých chultunů se výrazně lišil a navíc se nedochoval jejich původní obsah.
user-avatar

Yvonne K.

5. 08. 2017 | 10:00

Zavří­t reklamu