válkaČeskoslovenskoobjevy

Zpopelněné Buddhovy ostatky se našly při opravě silnice v čínské vesnici

Zpopelněné Buddhovy ostatky se našly při opravě silnice v čínské vesnici
Zdroj: livescience.com

Archeologové objevili v čínské oblasti Jingchuan schránu se dvěma tisíci zpopelněnými kostmi. Podle nápisu na schráně mají patřit Buddhovi.

Yvonne Pokorná 13. prosince 2017

Buddha, vlastním jménem Siddhartha Gautama, žil v letech 566 až 486 před Kristem a je označován za zakladatele buddhismu, čtvrtého nejrozšířenějšího náboženství na světě. Když zemřel, jeho ostatky si podle legend rozdělili mezi sebou jeho učedníci.

Čínští archeologové nedávno oznámili, že objevili tisíc let starou schránu, která pravděpodobně obsahuje Buddhovy ostatky. Naznačuje to nápis na keramické schráně, kde stojí:

„Mniši Jün-ťiang a Č‘-ming z Lotosové školy, která patřila k chrámu Mañjuśrī v klášteře Lung-sing v prefektuře Jingzhou, shromáždili více než 2000 kusů śarīra (což je termín pro zpopelněné Buddhovy ostatky) jako zuby a kosti Buddhy a pochovali je v síni chrámu Mañjuśrī dne 22. června 1013.”

Schrána s Buddhovými ostatky

Schrána s Buddhovými ostatky

Z nápisu se rovněž dovídáme, že mniši Jün-ťiang a Č‘-ming shromažďovali Buddhovy ostatky za účelem propagace buddhistického učení, které „praktikovali v každém okamžiku svého života více než 20 let“. Ostatky získávali buď dary, nebo si je od druhých zakoupili. Někdy je objevili náhodou, jindy jim je druzí sami věnovali, aby prokázali svoji šlechetnost.

Nápis nezmiňuje 260 buddhistických soch, které se našly poblíž Buddhových ostatků. Archeologové si tak nejsou jisti, zda byly tyto sochy pohřbeny současně se zpopelněnými ostatky. Sochy, které mají na výšku až dva metry, představují nejen Buddhu, ale i bódhisattvy (ty, kteří hledají osvícení), arhaty (ty, kteří našli osvícení) a božstva známá jako nebeští králové.

Klášter Lung-sing

Klášter Lung-sing

Sochy i pohřební schránu objevili vesničané při opravách silnice v prosinci 2012 ve vesnici Kung-čch‘ v okrese Jingchuan. Během následujícího roku archeologové odkryli zpopelněné ostatky a až v roce 2016 o svém nálezu informovali v časopise „Wenwu“. Oba články byly nedávno přeloženy do angličtiny a publikovány v časopise Chinese Cultural Relics.

Vědci si zatím netroufají spekulovat, zda některý z ostatků skutečně patří Buddhovi, jenž zemřel asi před 2500 lety. Dřívější archeologické výzkumy v Číně také odhalily lidské ostatky s nápisy uvádějícími, že přináležejí Buddhovi. Řadí se k nim i kosti lebky nalezené uvnitř zlaté schrány v chrámě v Nan-ťingu.

Související články

Další články

Zavří­t reklamu