válkaČeskoslovenskoobjevy

Zničila římskou říši otrava olovem? Podle vědců k tomu rozhodně přispěla

Zničila římskou říši otrava olovem? Podle vědců k tomu rozhodně přispěla
Zdroj: ancientpages.com

Římskou říši zničily nájezdy barbarů v kombinaci s celkovým úpadkem tamní společnosti, tak se to alespoň učí v učebnicích dějepisu. Jenže co když za pádem mocné říše stálo něco úplně jiného? Konkrétně vodovodní potrubí? Zní to šíleně, ale možná, že tomu tak bylo. Obyvatelé Říma totiž byli dlouhodobě tráveni tímto kovem.

Tomáš Chalupa 13. listopadu 2017

V akvaduktech, potrubích, v medicíně, tam všude v antickém Římě používali olovo, dokonce spousty olova. Vědci z univerzity v Sheffieldu začali zkoumat, jestli se nezačala na obyvatelích Říma projevovat otrava olovem. Jde o vůbec první studii na toto téma a výsledky jsou vysoce zajímavé a znepokojivé. Jako místo výzkumu bylo vybráno Vagnari, zemědělská oblast poblíž Říma, kde probíhaly rozsáhlé vykopávky.

„Tento projekt integroval výzkumné expertízy z nejrůznějších disciplín, aby nám ukázal komplexní obrázek o produkci a konzumaci olova zemědělské usedlosti antického Říma. Zkoumáme také možné důsledky pro muže, ženy a děti, kteří zemřeli v této oblasti. Dává nám to také nový pohled na dlouhodobé následky produkce olova na životní prostředí a hrozby, které představuje pro lidské zdraví,“ říká profesorka Maureen Carollová z univerzity v Sheffieldu.

Výsledky jasně ukázaly, že běžní obyvatelé této oblasti přicházeli prakticky denně do kontaktu s jedovatým olovem. Průzkum ostatků lidí z této oblasti ukázal, že množství olova bylo velmi vysoké. Koresponduje to s poznatky z jiné studie, která došla prakticky k totožným závěrům, ovšem ty se týkaly bohatých lidí z období středověku. Ti si totiž mohli dovolit glazovanou keramiku. Ke glazování se používaly těžké kovy, které měly neblahý vliv na organismus. Naopak chudí lidé otravou netrpěli, protože si takový druh keramiky nemohli dovolit.

Otrava olovem se naopak v římském impériu týkala naprosto všech vrstev obyvatel – otroků, svobodných, místních lidí i imigrantů, zkrátka všech obyvatel ve Vagnari. Původ otravy je ale jiný než u středověkých obyvatel. Jeho přesné příčiny ukáže až další podrobný výzkum, ale už nyní je podle odborníku jisté, že míra otravy v populaci byla velmi vysoká. Přesto je ještě brzy tvrdit, že to bylo olovo, které přivodilo pád říše římské. Učebnice se tentokrát přepisovat nemusí.

Další články

Zavří­t reklamu