válkaČeskoslovenskoobjevy

Spala jsi s Němcem? Ostříhat dohola!

Spala jsi s Němcem? Ostříhat dohola!
Zdroj: Wikicommons

Ženy, které si za války takříkajíc „zadaly“ s Němci, nečekalo po skončení okupace nic pěkného. Stříhání dohola, pochody hanby a veřejné ponížení potkalo skoro 20 000 žen. Ne všechny však byly označeny znamením hanby právem.

Tomáš Chalupa 28. srpna 2014
Pochod hanby

Pochod hanby

Lynčování čekalo v drtivé míře ženy a nejčastějším důvodem byly jejich intimní styky s okupanty. Důvodem mohlo být ale také členství v organizacích podporujících okupanty, dobrovolná práce pro Němce, obchodování s okupanty nebo udavačství.

Stříhání dohola

Stříhání dohola

Lynčování v podobě stříhání vlasů probíhalo veřejně na náměstí osvobozených měst. Veřejné ponížení domnělých i skutečných kolaborantek stříháním vlasů, případně malováním hákových křížů na čelo se konalo ve všech velkých městech, ale také na vesnicích. Je zajímavé, že takto drasticky se pohlíželo pouze na ženy. Styky mužů se Němkami nikdo neřešil (Francouzi nasazení do Říše na práci často nebyli imunní vůči půvabu Němek, stejně tak francouzští váleční zajatci). Také nikoho neobměkčilo, pokud žena tvrdila, že s Němcem chodila z lásky. Tvrdý trest stihl i Francouzky provdané za Němce.

Kolaborantky čekalo stříhání dohola

Kolaborantky čekalo stříhání dohola

Lynčování organizovali civilisté nebo členové hnutí odporu, kteří je také vykonávali. Exekuci nepředcházel většinou žádný oficiální soudní proces, vše se dělo živelně. Často stačilo udání nebo svědectví sousedů. Na druhou stranu je pravda, že vztah s Němcem se jen velmi málokdy podařilo utajit a mnoho žen se o to ani nesnažilo.

Stříhání Francouzky

Stříhání Francouzky

Kromě veřejného stříhání pak na ženy čekal ještě pochod hanby ulicemi města. Rozvášněný dav na ženy plival, pokřikoval urážky a někdy docházelo i k fyzickému napadení.

Pochod hanby

Pochod hanby

Další články

Zavří­t reklamu