Zbytky starověkého chrámu odkrytého ve východní části rybářské vesnice Amarynthos

Zbytky starověkého chrámu odkrytého ve východní části rybářské vesnice Amarynthos | zdroj: Twitter


Zmizelý chrám bohyně Artemidy se konečně našel po stoletém pátrání. Stál jinde, než uváděl Strabón

TÉMATA: archeologie | nálezy | řecko | starověké řecko | starověk | artemis | chrámy

user-avatar

Yvonne K.

6. 10. 2017 | 10:00

Švýcarským archeologům se podařil senzační objev. Na řeckém ostrově Euboea nalezli dávno zmizelý chrám bohyně Artemidy. Po legendárním svatostánku, o němž se ve svých spisech zmiňuje starořecký geograf Strabón, se pátrá již od 19. století.

Ruiny chrámu byly objeveny na úpatí kopce Paleokeliski u rybářské vesničky Amarynthos na ostrově Euboea. Nacházely se tak o deset kilometrů dál, než se původně předpokládalo. Archeologové je od 19. století hledali poblíž Eretrie, neboť vycházely z mylných výpočtů starořeckého historika a geografa Strabóna. Chybu až v roce 2007 odhalil švýcarský vědec Denis Knoepfler. V témže roce byl zahájen terénní výzkum pod horou Paleokeliski. Když archeologové odkryli část masivní zdi, tušili, že jsou na správném místě. Ukázalo se, že jde o zbytek portika (delší sloupové chodby) ze 4. století před Kristem, jež mohl být součástí hledaného chrámu. Vykopávky v Amarynthu

Vykopávky začaly v roce 2012, ale až letošní léto získal tým švýcarských archeologů definitivní důkaz. Nápisy uvnitř jádra svatyně a mince se jménem Artemis nenechaly nikoho na pochybách, že jde o chrám zasvěcený této starořecké bohyni. “Během letošních vykopávek byly objeveny stavby nejrůznějšího stáří. Z některých podstavců s nápisy a obkladů se jménem Artemis bylo možné identifikovat svatyni Artemidy Amarysie. Tyto nápisy odkazují k bohyni Artemidě, jejímu bratru Apollónovi a jejich matce Létó,” stojí v tiskovém prohlášení řeckého ministra kultury. Pozůstatky chrámu Artemidy Amarynthie

Svatyně svého času patřila k nejvýznamnějším svatým místům starověkého Řecka. Byla cílovým zastavením každoroční procesí u příležitosti oslav bohyně Artemidy, kterého se účastnili lidé z celého okolí. Artemis byla patronkou a ochránkyní městečka Amarynthos. To odvazovalo své jméno od místního občana jménem Amarynthos, jenž proslul nebývale zbožnou úctou k této bohyni. Artemis, bohyně lovu a Měsíce, byla jednou z neujctívanějších božstev starořeckého panteonu. Artemidin chrám v Efesu na území dnešního Turecka byl jedním ze sedmi divů starověkého světa.

user-avatar

Yvonne K.

6. 10. 2017 | 10:00

Zavří­t reklamu