válkaČeskoslovenskoobjevy

Život poslední tasmánské domorodé ženy Truganini byl tragický

Život poslední tasmánské domorodé ženy Truganini byl tragický
Zdroj: thevintagenews.com

Když přišli Evropané do Austrálie, život tamních původních obyvatel Aboriginců se dramaticky zhoršil. V Tasmánii, která s Austrálií sousedí, to nebylo o mnoho lepší. Tam se Evropanům podařilo místní populaci domorodců zcela zničit. Poslední z nich byla žena jménem Truganini.

Tomáš Chalupa 16. června 2020

Truganini se narodila na ostrově Bruny sousedícím s Tasmánií zhruba devět let poté, co se v Austrálii vylodili první Evropané. Věnovala se tomu, co dělali všichni ostatní členové jejího kmene – sháněla jídlo, starala se o sourozence a domácnost. Život Aboriginců byl vždy pomalý a poklidný, ovšem v blízkosti jejich vesnic vyrůstaly stále nové a nové osady prvních evropských osadníků. A města dále rostla.

Aboriginci přišli do Tasmánie před 35 000 lety v době, kdy byla Tasmánie zřejmě ještě součástí kontinentu. Byli malí, hubení a houževnatí. Nejméně 10 000 let žili na ostrově, který se mezitím oddělil od Austrálie, izolovaně.

Evropané se k Aborigincům chovali brutálně a v podstatě je nepovažovali za lidi, ale spíše za zvířata. Střílet bezdůvodně domorodce bylo podle vlády i úřadů naprosto v pořádku. Mezi lety 1803–1830 vypukla takzvaná Černá válka, což ale nebyla válka v pravém slova smyslu, ale spíše masakr místních obyvatel. Z původních 5000 domorodců v Tasmánii jich zbylo po válce jen 75. Truganini byla mezi nimi.

Postupně přišla o své sourozence, rodiče, strýce i snoubence. Zabíjeli je osadníci, námořníci, dřevorubci, zkrátka kdokoliv z bělochů, kdo byl zrovna poblíž. Truganini byla několikrát znásilněna a zbita, nakonec v roce 1829 skončila ve vězení a po zbytek života byla pod dohledem koloniálních důstojníků. Byla 20 let vězněna ve vězení na ostrově Flinders, dalších 17 let v Oyster Cove poblíž přístavu Hobart. V roce 1893 byla jako poslední žijící tasmánský Aboriginec převezena do Hobartu. Svět k ní byl krutý po celý její život a dokonce i po její smrti. Než umřela, přála si být důstojně pohřbena do posvátné půdy. Místo toho její tělo po smrti vystavovali v muzeu v Hobartu až do roku 1947. Zástupci Aboriginců i velká část veřejnosti požadovala návrat jejího těla a důstojný pohřeb, ale jediným výsledkem bylo, že expozice byla zrušena a tělo Truganini bylo uloženo do skladu muzea.

Další články

Zavří­t reklamu