válkaČeskoslovenskoobjevy

Žili dřív na Šumavě obří humanoidi?

Žili dřív na Šumavě obří humanoidi?
Zdroj: wikicommons
+ 8 fotek+ 9 fotek

Staré pověsti, které se dochovaly až do současné doby, hovoří o velkých bytostech obývajících vrcholky šumavských kopců. Jedním z míst, kde údajně obři dřív žili, byl Obří hrad, který se nachází se na hoře Valy poblíž Kašperských Hor. Místní lidé tu prý kdysi vykopali obrovskou, tři metry dlouhou kost, která ve tmě světélkovala.

Václav Pokorný 19. února 2020

Obři na Šumavě podle pověstí žili dávno předtím, než se v údolích a na stráních usadili lidé. Na šumavských vrcholcích si stavěli ze skal a balvanů pevné hrady. Nejstarším jejich sídlem byl Obří hrad u Popelné, ležící v nadmořské výšce přes 1010 metrů.

Toto návrší se zbytky mohutných valů odedávna přitahovalo zájem místních horalů a bylo spojováno s obry. Podle jedné z pověstí ukrývali obři zlato, které získali ze šumavských kopců, do jeskyní pod Obřím hradem. Když se odstěhovali, hrad se rozpadl a vchod do jeskyně byl zasypán. Místní lidé se vydali zlatý poklad hledat, ale mezi zdmi hradu nalezli jen obrovskou, tři metry dlouhou kost, která ve tmě světélkovala.

Jiná pověst uvádí že velkých kostí bylo dokonce několik a místní lidé z nich postavili můstek přes nedalekou říčku Losenici. Lávka z obřích kostí však nevydržela zdejší drsné klima a časem se rozpadla.

Obří hrad na Šumavě

Obří hrad na Šumavě

Psychotronik Pavel Kozák v knize Tajemná místa od Blaníku k Sušici uvádí, že na Obřím hradu jsou pozůstatky bioenergie humanoidních bytostí, které dosahovaly výšky přibližně 3,20 metru. Z Obřího hradu se prý část obrů přestěhovala na Sedlo, které ční do výšky přes 900 metrů nad mořem. Podle Pavla Kozáka lze bioenergii po obrech najít nejen na samotném Sedle, ale i pod ním, u kostela v Albrechticích.

Dalšími místy, kde si podle pověstí obři zbudovali kamenné hrady, byly na vrších Přimda, Rýzmberk, Pajrek a na hoře Ostrý. Jiný hrad, v němž zahynul poslední obr na Šumavě, stával na Hahnově vrchu. Obři se scházívali ve svatyni na kopci nad meandrem Otavy u Annína, kde dnes stojí kostel svatého Mořice. Zde přinášeli oběti svým bohům.

Šumavští obři vládli velkou mocí a nebylo snadné je zabít, například jeden z nich ukrýval své srdce v myši a jen ten, kdo se jí zmocnil, mohl obra usmrtit. Někteří šumavští obři pak odešli do alpských hor a další byli zabiti lidmi.

To všechno jsou ale jen ústně tradované báje a pověsti. Na otázku, zda na Šumavě opravdu žili humanoidní bytosti obřího vzrůstu, by mohly průkazně odpovědět až případné archeologické výzkumy.

Další články

Zavří­t reklamu