válkaČeskoslovenskoobjevy

Židovští mstitelé chtěli otrávit miliony nacistů, dokázali zabít jen stovky

Židovští mstitelé chtěli otrávit miliony nacistů, dokázali zabít jen stovky

Bylo po válce, svět jásal, ale v srdcích skupiny Židů doutnala silná touha po odplatě. Z této touhy vznikli Mstitelé, což není název pro komiksové hrdiny, ale pro židovské zabijácké komando.

Tomáš Chalupa 6. září 2018

Oficiální název zněl Popravčí jednotka, ale sami si říkali Mstitelé. Členové této židovské jednotky putovali obsazeným územím v ukradených britských uniformách a chytali nacisty skrývající se před spravedlností. Následoval rychlý improvizovaný polní soud a kulka do hlavy. „Bylo to jako zabíjet hmyz,“ řekl jeden z členů jednotky Meir Zorea. Později místo střílení začali nacisty škrtit holýma rukama. Ti neměli do poslední chvíle nejmenší tušení, kdo si pro ně přišel. Vyjasnilo se jim to až těsně před popravou. Přišla si pro ně smrt v podobě rozzuřených Židů.

Členové Popravčí jednotky byli rekrutováni z Židovské brigády

Členové Popravčí jednotky byli rekrutováni z Židovské brigády

I v této skupině se našlo ještě fanatičtější jádro. Nejtvrdší chlapi založili skupinu Nakam, tedy Odplata. Měla asi 60 členů, bývalých partyzánů z ghetta ve Vilnu a také lidí, co přežili koncentrační tábory. Dorazili do Německa nikoliv, aby někde škrtili jednotlivé nacisty, ale aby provedli rozsáhlou vražednou operaci. Měla vyděsit celou Evropu a dát jednou pro vždy varování všem, kteří by kdykoliv v budoucnu chtěli napadat a zabíjet Židy.

Další židovští partyzáni, kteří se přidali k Nakamu

Další židovští partyzáni, kteří se přidali k Nakamu

Měli jed, kterým hodlali otrávit chleba pro vězně v americkém zajateckém táboře Stalag XIII. Množství jedu stačilo na 3000 dávek. V táboře bylo internováno velké množství členů SS a bývalých strážných z koncentračních táborů. Jenže to přišlo některým lidem z Nakamu málo. Chtěli jed vylít do vodovodních řádů v Berlíně, Mnichově, Výmaru a Norimberku. Zabili by tak odhadem 6 milionů Němců, tolik, kolik zabili nacisté Židů. Plán však nevyšel. Skupina se nejprve doma v Izraeli sešla s lidmi, kteří pro ně obstarali jed a falešné dokumenty. Pak se členové Nakamu nalodili na loď, ale v Toulonu, kde vystoupili na břeh, celníci poznali, že jejich dokumenty jsou falešné. Jed sice stihli hodit přes palubu, ale přesto skončili ve vězení. Podle mnohých názorů byli zrazeni a jejich plán dopředu prozrazen, protože se mnoho lidí bálo, že takový masakr by obrátil veřejné mínění proti židovstvu.

Členové Židovské brigády za druhé světové války

Členové Židovské brigády za druhé světové války

A tak došlo na původní plán s chlebem. Členům skupiny se podařilo otrávit stovky bochníků chleba určených uvězněným esesákům. Podle oficiálních údajů vážně onemocnělo 1900 vězňů ve Stalagu XIII. Zemřelo 300 až 400 vězňů. „To bylo úplné nic v porovnání s tím, co jsme plánovali,“ poznamenal k akci zklamaně Josef Harmatz, vedoucí Nakamu. Vyšetřování podezřelých z Nakamu vedené Američany bylo vlažné a vedlo do ztracena.

Další články

Zavří­t reklamu