válkaČeskoslovenskoobjevy

Zeptosekunda je nově nejkratší naměřený časový úsek

Zeptosekunda je nově nejkratší naměřený časový úsek
Zdroj: Sven Grundmann/Goethe University Frankfurt

Někdy se i minuty vlečou jako celá věčnost, ale zeptosekundy, ty jsou tak krátké, že je nemožné si takový časový úsek vůbec představit. Ostatně vědci jej změřili teprve nedávno. Zeptosekundy byly použity pro měření časového úseku, za jaký foton světla projde molekulou vodíku.

Tomáš Chalupa 29. října 2020

Doposud jsme měli jako lidstvo nejkratší časové jednotky femtosekundy. Jedna femtosekunda se rovná 0,000 000 000 000 001 sekundy (miliontina miliardtiny sekundy). Femtosekundy se používají ve femtochemii, což je vědní obor věnující se vzniku a zániku chemických vazeb. Aby je mohla měřit, potřebovala tuto miniaturní časovou jednotku – femtosekundu.

Thumbnail # Vědci vytvářejí nový stav hmoty – stabilní superkrystaly
Mohlo by Vás zajímat:

Vědci vytvářejí nový stav hmoty – stabilní superkrystaly

Nedávno ale tým profesora Reinharda Dörnera z Univerzity Johanna Wolfganga Goetheho ve Frankfurtu dosáhl dalšího milníku. Poprvé v historii se mu podařilo změřit procesy kratší než femtosekundy. To je právě onen foton putující přes molekulu vodíku. Podle jeho měření jde o 247 zeptosekund při průměrné délce vazby. Jedná se o nejkratší časový úsek, který kdy byl změřen. Zeptosekunda je biliontina miliardtiny sekundy, jinými slovy desetinná čárka následovaná dvaceti nulami a jedničkou.

K celému experimentu došlo v německém urychlovači částic v Hamburku za pomoci synchotronu PETRA III a reakčního mikroskopu COLTRIMS. Naměřené časové jednotky jsou tak spíše vedlejším produktem většího experimentu, při kterém se zkoumal jev zvaný interferenční vzor. Vědci poprvé pozorovali, že obal elektronu v molekule nereaguje se světlem na všech místech ve stejném čase. Na změření této odchylky byly potřeba ony zeptosekundy.

Další články

Zavří­t reklamu