válkaČeskoslovenskoobjevy

Ženy v době bronzové používaly své zuby jako nástroje

Ženy v době bronzové používaly své zuby jako nástroje
Zdroj: Wikimedia Commons
+ 12 fotek+ 13 fotek

Vědci analyzovali zuby z archeologického naleziště Castellón Alto ve španělské Granadě a zjistili, že některé, které patřily příslušnicím ženského pohlaví, vykazovaly zvláštní změny svědčící o tom, že byly používány coby nástroje.

Yvonne Pokorná 26. února 2021

Nedávná studie rovněž odhalila, že již v době bronzové (1900–1600 př. n.) používaly ženy přední zuby jako „třetí ruku“ k provádění určitých prací, při nichž byla nutná manipulace s vlákny rostlinného a živočišného původu. Například k výrobě nití a šňůr. Práce žen pravděpodobně souvisela s textilní a košíkářskou výrobou. Zuby analyzované pod mikroskopem nesly stopy opotřebení včetně zářezů, odštípnuté skloviny a rýh.

Výzkum přinesl ještě něco dalšího. Poskytuje důkaz, že již na konci doby bronzové – tedy téměř před 4000 lety – došlo k dvojí dělbě práce, kdy se malá skupina lidí věnovala výrobě nití (tedy samotnému základu textilní výroby) – a do této skupiny patřily výlučně ženy používající zuby jako nástroje. Tyto řemeslnice se této činnosti věnovaly po celý život.

Thumbnail # Vědci poodhalili tajemství “dámy ve studni”. Byla to migrantka z doby bronzové
Mohlo by Vás zajímat:

Vědci poodhalili tajemství “dámy ve studni”. Byla to migrantka z doby bronzové

Studie umožňuje lépe pochopit sociální organizaci a životní styl společnosti El Argar. Tato kultura vznikla na jihovýchodě Pyrenejského poloostrova v dnešní Andalusii. Podle některých vědců mohlo jít o jednotný stát, jakési centrum starší a střední doby bronzové v Ibérii. Společnost byla značně organizovaná a uplatňovala sociální diferenciaci založenou na věku, pohlaví, věku a výrobní specializaci. Argarský lid se velmi brzy naučil vyrábět bronz, což mu zajistilo lokální nadvládu. Také vyvíjel sofistikované hrnčířské a keramické techniky a obchodoval s jinými středomořskými kmeny. Kolem roku 1500 př. n. l. tato kultura za ne zcela jasných okolností zmizela. Má se za to, že doplatila na postupné klimatické změny, které s sebou přinesly nedostatek srážek.

Související články

Další články

Zavří­t reklamu