Zemské magnetické pole se mění rychleji, než se doposud myslelo.

Zemské magnetické pole se mění rychleji, než se doposud myslelo. | zdroj: iflscience.com


Zemské magnetické pole se mění desetkrát rychleji, než se čekalo

TÉMATA: země | magnetické pole | magnetismus

user-avatar

Tomáš Chalupa

18. 07. 2020 | 10:00

To podstatné se odehrává 2800 kilometrů pod zemským povrchem. Tam proudí ohromná masa roztaveného železa, které ovlivňuje magnetické pole. A zřejmě se vše děje mnohem rychleji, než si vědci doposud mysleli.

Vrstva tekutých roztavených kovů proudí pod povrchem Země. Aby vědci získali představu o těchto dějích, zkoumají sedimenty a lávové vyvřeliny po celém světě. Teď vědci z univerzity v Leedsu použili sofistikovanou simulaci, která znázorňuje proudění lávy a roztavených kovů v rámci časového úseku 100 000 let.

Podle této simulace vznikla studie, která tvrdí, že procesy, které se týkají zemského magnetického pole, probíhají desetkrát rychleji, než jak se usuzovalo na základě předchozích výzkumů. Díky tomu se dá očekávat i rychlejší změna magnetických pólů, ke které dochází rovněž v důsledku pohybu mas pod povrchem.

Vědci neví, kdy k přepólování může dojít, teoreticky to může být klidně zítra, ale nejpravděpodobnější se jeví horizont 2000 let. Zemské elektromagnetické pole slábne o pět procent za století.

Samozřejmě se už delší dobu hovoří o tom, že toto přepólování by mohlo mít devastující účinky na rozvodné sítě a telekomunikační technologie a mohlo by docházet k rozsáhlým blackoutům.  Zkrátka Země je ve svém jádru stále velmi aktivní a přepólování je jedním z dějů, které už se v minulosti prokazatelně odehrály. Přesnější data a predikce ale zřejmě jen tak nedostaneme, ani počítačové simulace nám neřeknou, kdy k tomuto jevu dojde. Je každopádně lépe být připraven.  

user-avatar

Tomáš Chalupa

18. 07. 2020 | 10:00

Zavří­t reklamu