válkaČeskoslovenskoobjevy

Zemi před 1200 lety zasáhl gigantický proud radiace, byl to následek nějaké vesmírné bitvy?

Zemi před 1200 lety zasáhl gigantický proud radiace, byl to následek nějaké vesmírné bitvy?
Zdroj: messagetoeagle.com

Někdy mezi lety 774 a 775 našeho letopočtu zasáhla Zemi silná vlna radiace. Ufologové se domnívají, že šlo o důsledky nějaké vesmírné bitvy.

chalkon 14. června 2016

Je potřeba předem upozornit, že o celé události neexistují žádné přesvědčivé důkazy. Tedy kromě toho, že bylo nalezeno velké množství izotopu radiouhlíku C14 v horninách, k jehož prudkému nárůstu koncetrace došlo někdy před 1240 lety. „Nějaká vysoce energetická událost se stala právě v roce 775 našeho letopočtu,“ tvrdí Daniel Baker z Laboratoře pro vesmírnou fyziku v Boulderu v Coloradu. Množství radioaktivního izotopu je dvacetkrát vyšší, než by mělo být, což lze vysvětlit pouze zvýšenou radiací.

Vědci se nyní snaží najít původ onoho radioaktivního výboje. Nejpravděpodobnějším vysvětlením se zdá být exploze supernovy. Má to ovšem jeden háček – neexistuje o tom žádný historický záznam. Je zvláštní, že by tak výrazný úkaz unikl pozornosti tehdejších hvězdopravců.

Jako další příčinu, kterou vědci berou v potaz, je velký přítok energetických částic ze sluneční koróny při extrémní sluneční erupci, případně výronu koronální hmoty vymrštěné uvolněnou energií při zkratu vyboulených magnetických siločar. Jenže i tato hypotéza není bez vady na kráse. Muselo by jít totiž o sluneční částice s tak vysokou energií, jaká doposud nebyla u naší hvězdy nikdy zaznamenána.

Daniel Baker je přesvědčen, zvýšení radioaktivního uhlíku v letech 774 – 775 mohl způsobit velký oblak sluneční koronální hmoty, jenž po silné erupci zasáhl přímo Zemi. Za jistých podmínek by dostatečné množství protonů mohlo být urychleno na velmi vysoké energie i v případě, že samotná erupce nebyla extrémně silná.

Možných vysvětlení je tedy více a žádné není neprůstřelné. Při současné úrovni poznatků zatím nelze jednoznačně rozhodnout, co bylo zdrojem velké spršky vysokoenergetických ionizovaných částic, které v roce 774 možná po dobu až několika měsíců útočily na Zemi a v její atmosféře produkovaly téměř desetkrát více radioaktivního uhlíku, než je to obvyklé. Podle ufologů to mohl být vedlejší efekt nějaké vesmírné bitvy za použití superzbraní.

Další články

Zavří­t reklamu