válkaČeskoslovenskoobjevy

Zdeňka Čermáková proslavila svou vlast v Chorvatsku. Zle se jí tam ale odvděčili

Zdeňka Čermáková proslavila svou vlast v Chorvatsku. Zle se jí tam ale odvděčili
Zdroj: havlickobrodsky.denik.cz

Není mnoho lidí, kteří by se zapsali do paměti i srdcí obyvatel Bašky tak, jako se to podařilo české lékařce Zdeňce Čermákové. Doktorica Zdenka, jak ji nazývali Chorvati, se stala legendou ještě za svého života. Baščané na ni dodnes vzpomínají, jak byla obětavá a léčila je zdarma, ale nedokáží vysvětlit, proč jí to neuměli oplácet. Slečnu doktoricu naopak nechali zemřít v naprosté chudobě.

Markéta Oderská 9. července 2018

Zdeňka Čermáková byla v pořadí 10. českou lékařkou, která promovala na české univerzitě. Rok po promoci odjela do Bašky na ostrov Krk, kam ji pozvali manželé Geistlerovi, kteří tam založili mořské lázně.

V té době byly poměry v Bašce velmi zaostalé. Neexistovaly tam žádné komunikace, dostat se tam dalo jen parníkem. Obyvatelstvo bylo chudé, většinou negramotné, se zastaralými zvyky a velmi špatnými hygienickými návyky. Pro začínající lékařku to byl v první chvíli šok. Proto vedle péče o lázeňské hosty se zaměřila na zlepšení hygieny a zdravotnickou osvětu mezi místním obyvatelstvem. A její snahy brzy přinesly své plody. Dva roky po jejím příchodu byli novorozenci a nejmenší děti čistotnější a zdravější. Čermáková také vyšla vstříc potřebám svých pacientů, zřídila v Bašce příruční lékárnu a často docházela v kteroukoli denní či noční hodinu do domovů svých pacientů. Dodnes se o ní traduje, že nikdy nespala v posteli, ale vždy jen v lenošce a oblečená, aby mohla okamžitě vyrazit za pacienty. Chodila k nim pěšky na jakoukoli vzdálenost i sebeobtížnějším terénem. Své nemocné ošetřovala na dluh a stejně tak na dluh jim poskytovala léky, i když věděla, že jí to mnozí nebudou schopni nikdy vrátit.

Zdeňka Čermáková na cestě za pacienty (1911)

Zdeňka Čermáková na cestě za pacienty (1911)

Není divu, že si ji místní oblíbili. Protože byla mladá, hezká a atraktivní, největší nadšení budila mezi muži.Mladí Baščani kolem ní udělali skupinu obdivovatelů, denně jí zpívali až do noci písně, doprovázeli ji na každém kroku, když šla k nemocným, takže ona se tam musela jako mladá dívka cítit velice dobře,“ řekl pro Český rozhlas Ladislav Chrudina, jenž o Čermákové napsal knihu s příznačným názvem Slečna doktorica. Bohužel v lásce štěstí neměla, takže nakonec zůstala svobodná a bezdětná.

Zdeňka Čermáková v roce 1912 (úplně vpravo sedí Emil Geistlich, zakladatel mořských lázní v Bašce).

Zdeňka Čermáková v roce 1912 (úplně vpravo sedí Emil Geistlich, zakladatel mořských lázní v Bašce).

I když Bašce Zdeňka Čermáková zasvětila 42 let obětavé lékařské služby, vděku se tam nedočkala. Místo toho se nezřídka cítila zneužívána. Mrzelo ji, když ji volali přes velké území k banálním případům. Byť se o ní vědělo, že léčí zadarmo, obecní zastupitelstvo jí nezařídilo byt a musela platit vysoký nájem.

Když se v roce 1952 zřizovalo v Bašce státní zdravotnické středisko, odmítli ji tam zaměstnat, což musela pocítit jako velkou křivdu. Ocitla se pak téměř bez prostředků. Dál sice léčila jako soukromá lékařka, ale málokdo byl ochoten jí platit. Žila jenom z podpory hrstky svých přátel a občas neměla ani na potraviny. Penze se dočkala až v roce 1959, kdy jí bylo 75 let, ale nikoli za lékařskou činnost, ale za práci učitelky zdravovědy na základní škole. Na sklonku svého života to byla ona, kdo potřeboval pomoc, zemřela však v naprosté chudobě v domově důchodců ve věku 84 let. To málo, co měla, rozdala potřebným.

Na její památku v Bašce pojmenovali ulici i zdravotnické středisko, kde nesměla léčit.

Další články

Zavří­t reklamu