válkaČeskoslovenskoobjevy

Zdena Mašínová se nevzdávala, bitvu o rodový majetek nakonec vyhrála

Zdena Mašínová se nevzdávala, bitvu o rodový majetek nakonec vyhrála
Zdroj: pametnaroda.cz

Po 69 letech Zdena Mašínová, dcera národního hrdiny generálmajora Josefa Mašína, dosáhla navrácení rodinného statku v Lošanech, jehož historie sahá až do 15. století.

Václav Pokorný 19. listopadu 2017

Zdena Mašínová (*1933) je nejmladším potomkem prvorepublikového důstojníka československé armády Josefa Mašína (1896–1942). Jejími bratry jsou Ctirad a Josef Mašínovi, kteří později vstoupí do historie jako bojovníci proti komunismu.

Odboj, mučení a poprava

Josef Mašín starší se nehodlá smířit s okupací Československa. Po obsazení Čech, Moravy a Slezska v roce 1939 vstupuje do podzemního protifašistického odboje. Působí v odbojové organizaci Obrana národa. S Josefem Balabánem a Václavem Morávkem vytvářejí zpravodajskou skupinu Tři králové. Malá Zdena vidí svého otce jen při krátkých tajných nočních návštěvách. Už jako šestileté děvčátko je doma svědkem výslechů nacistů, kteří se snaží Mašína dopadnout.

13. května 1941 dochází v pražských Nuslích ke krátké přestřelce a gestapo Josefa Mašína zatýká. Vyšetřovatelé jej krutě a nelidsky mučí, ale on nic nevyzradí. Po ročním trýznění jej 30. 6. 1942 popravují na Kobyliské střelnici v Praze. Podle výpovědi svědků se před popravčí četou hrdě postavil do pozoru a zvolal: „Ať žije československá republika!”

Rodina Mašínových za války v roce 1944. V popředí zleva Zdena Mašínová, babička, matka.

Rodina Mašínových za války v roce 1944. V popředí zleva Zdena Mašínová, babička, matka.

Ještě před svým zatčením v roce 1940 nechává Josef Mašín převést rodový statek v Lošanech na své tři děti Josefa, Ctirada a Zdenu. Důvodem vynuceného převodu majetku byla jeho odbojová činnost. Po případném zatčení by byl veškerý jeho majetek zabaven nacisty.

Vlastnické vztahy

Historie tohoto statku s číslem popisným 1, který se nachází v obci Lošany na Kolínsku, sahá svými počátky až do 15. století. Rod Mašínů jej získává koncem 17. století, kdy se jeho prvním vlastníkem stává rychtář Matěj Mašín. Od tohoto okamžiku je nepřetržitě ve vlastnictví rodu Mašínů po 250 let až do znárodnění v roce 1948. V roce 1950 statek připadne Jednotnému zemědělskému družstvu v Lošanech. Toto družstvo obytnou budovu používá jako ubytovnu pro brigádníky; chlévy a další hospodářské zázemí slouží jako dílny. Za jeho správy a užívání celý areál statku pustne a chátrá.

Mašínův statek za 1. republiky

Mašínův statek za 1. republiky

Soudní tahanice

Po sametové revoluci žádá Zdena Mašínová s bratry Josefem a Ctiradem o navrácení celého rodového majetku. Žádosti není vyhověno s odůvodněním, že majetkové podíly bratrů Mašínových na Lošanském statku patří státu. Bratři o svůj podíl na majetku přicházejí v roce 1953. V tomto roce se rozhodnou emigrovat a podaří se jim prostřílet přes železnou oponu na Západ. Po těchto událostech je jejich majetek komunisty ihned zkonfiskován. Do Česka se po sametové revoluci již nevrátí, a nemají tak možnost získat nazpět české státní občanství. A tak jen dvě osminy z rodového majetku připadnou Zdeně Mašínové a šest osmin nadále zůstává ve vlastnictví státu.

Zdena je po otci velkou bojovnicí a soudně napadá platnost smlouvy z roku 1940 s tím, že v den popravy byl vlastníkem statku její otec Josef Mašín. Žaloba je však Krajským soudem v Praze formálně zamítnuta s argumentem, že o takovou věc nemůže žádat jen jeden z dědiců. Zdena se odvolává a záležitost postupuje k posouzení Ústavnímu soudu.

Předválečný portrét pplk. Josefa Mašína v důstojnické uniformě československé armády. (kolorizace)

Předválečný portrét pplk. Josefa Mašína v důstojnické uniformě československé armády. (kolorizace)

Ten v roce 2015 dospěje k závěru, že ústavní stížnost je důvodná. Ústavní soudci totiž považují tento případ v mnoha směrech za výjimečný. Josef Mašín starší náleží k největším hrdinům naší země. Proto doporučují, ”aby stát jako výraz úcty k památce generálmajora in memoriam Josefa Mašína hledal takové řešení vlastnických vztahů, aby jeho rodný dům byl důstojnou památkou na něj. To jistě zabezpečí mnohem lépe rodina stěžovatelky, než stát nebo Státní pozemkový úřad, které jej nechávají chátrat.”

Soudní pře dál pokračuje a letos v březnu soud v Kolíně rozhodne že Mašín skutečně smlouvu podepsal pod nátlakem. Tímto výrokem soudu tuto smlouvu zneplatní. Zdena tak může může požádat o nové dědické řízení. A tak 3. listopadu roku 2017 se po mnohaletých soudních tahanicích staronovými majiteli statku stávají sourozenci Zdena a Josef Mašínovi. Dvě osminy patří paní Mašínové, šest osmin jejímu bratrovi Josefu. Smutné je, že se tohoto momentu nejstarší ze sourozenců Ctirad nedožil. Zemřel v roce 2011.

Zdena Mašínová svého dlouholetého boje o rodový majetek nelituje a je hrdá že pochází z rodu Mašínů. Chce ve zchátralém rodinném statku vytvořit důstojný památník svého otce.

Související články

Další články

Zavří­t reklamu