válkaČeskoslovenskoobjevy

Zbytky 2000 let staré budovy byly nalezeny uprostřed izraelského vojenského prostoru

Zbytky 2000 let staré budovy byly nalezeny uprostřed izraelského vojenského prostoru
Zdroj: ancientpages.com

Uprostřed výcvikového vojenského prostoru v izraelské oblasti Lachiš byla nalezena dva tisíce let stará, velmi rozsáhlá budova. Neobjevili ji přitom lidé, ale drony, které z výšky fotografovaly a mapovaly celou oblast.

Tomáš Chalupa 7. prosince 2017

Na místo dorazili odborníci z izraelského památkového úřadu a začali s vykopávkami. Budova, kterou objevili, byla zřejmě kdysi palácem nebo chrámem z helénského období, kdy měli na oblast velký vliv Řekové a jejich kultura.

V jedné z místností byly objeveny dva kamenné oltáře. Na jednom z nich byla socha stojícího býka. Šlo zřejmě o božstvo uctívané v království Idumea, zvaném též Edóm. „Pokud to je skutečně Edómský palác, pak jde o velmi unikátní nález, podobné lze napočítat na prstech jedné ruky. Budova byla zřejmě rozbořena v době, kdy oblast dobyli Hasmonejci,“ říká vedoucí vykopávek Oren Gutfeld.

Na místě byly také nalezeny nejrůznější další předměty, keramické nádoby, mísy a olejové lampy. Archeologové rovněž zjistili, že pod celou oblastí se nachází mnoho podzemních prostor a chodeb. Ty sloužily jako sklady, rituální lázně zvané Mikve nebo holubníky. Nechybí ani únikové chodby a tunely z dob židovského povstání proti Římanům. V jednom z nich byl nalezen zcela neporušený kotlík z období povstání Bar Kochby.

Na archeology tak čeká mnoho práce, než se jim podaří probádat a zmapovat celou budovu a její okolí. Díky moderním technologiím, jako jsou speciální drony, se dá předpokládat, že v izraelských pouštních oblastech může být nalezeno ještě více těchto prastarých památek, které by jinak zůstaly skryty pod písky času.

Související články

Další články

Zavří­t reklamu