Dva paláce dvou různých ilyrských panovníků objevili Poláci v Černé Hoře.

Dva paláce dvou různých ilyrských panovníků objevili Poláci v Černé Hoře. | zdroj: ancient-origins.net


Zásadní objev: Poprvé byl nalezen palác ilyrských králů, zasloužili se o to Poláci

TÉMATA: archeologie | objevy | starověk | balkán | ilýrie

user-avatar

Yvonne K.

23. 08. 2016 | 12:00

Tým polských archeologů z Varšavy odkryl v Černé Hoře první známé sídlo ilyrských králů. Vědci objev hodnotí jako nesmírně důležitý, neboť jim pomůže rozšířit znalosti o fungování královské moci ve starověké Ilýrii.

Ilyrové byli starověký národ indoevropského původu, který žil na západě Balkánského polostrova. Dosud málo bylo známo o jeho panovnících, nyní však mají vědci konečně důkaz. Během vykopávek v místech starověkého města Rhizónu (nynější Risan v Černé Hoře) objevili pozůstatky palácového komplexu. Jde o první stavby tohoto typu objevené na území starověké Ilýrie. Podle odborníků byly sídlem proslulých ilyrských vladařů – krále Ballaia a královny Teuty, za jejíž vlády Ilyrové napadli  římské obchodní lodě plavící se v Jaderském moři, čímž poskytli Římanům záminku k vojenskému zásahu na Balkáně. Krásné černohorské město Risan, které ve starověku bylo sídlem ilyrských králů.

“Dosud jsme vůbec netušili, že takové stavby existovaly,” přiznal Piotr Dyczek, šéf týmu, který v Risanu od roku 2000 provádí terénní výzkum. To historikům umožnilo revidovat pořadí ilyrských králů. Ukázalo se, že král Ballaios nebyl nástupcem královny Teuty, jak se dříve myslelo, ale jejím předchůdcem.

“Zdá se, že jsme odkryli budovy palácového komplexu, který patřil nejméně dvěma různým králům,” oznámil Dyczek. Starší palác postaven někdy před rokem 260 př. n.l., ten druhý až po roce 250 př. n.l. Jak polohou, tak stavebními technologiemi je tento komplex ve srovnání s jinými ukázkami ilyrské architektury naprosto unikátní. Ohniště uprostřed megaronu

Starší palác sestával z velké místnosti ve stylu megaronu s ohništěm uprostřed. V jeho základech archeologové našli mimo jiné i 30 starých mincí. Palác byl stržen během násilného útoku, ale na jeho troskách byl vystavěn druhý palác s podlahami z vápencových desek a zdmi ozdobenými bosážemi. Široké vchody podle všeho měly dřevěné dveře. Polský tým mimo jiné našel fragmenty dvou velkých klepadel. Bohužel i druhý palác byl zničen a vyrabován v dávných časech, takže se do dnešní doby dochovaly jen malé zbytky zdí. To však nijak nesnižuje hodnotu objevu. Roh mladšího paláce

“Zdá se, že jsme odhalili místo známé ze starověkých pramenů,” podotýká Dyczek. “Je to vzácný případ v archeologii. Obvykle nejsme schopni identifikovat lokalitu významných událostí, jako třeba přesné místo Caesarovy smrti.”

Ilýrie bylo ve starověku území rozkládající se mezi Jaderským mořem a srbskou řekou Moravou. Ve starověku bylo osídlena Ilyry, kteří podnikali pirátské výpravy ve Středozemním moři, ve 2. polovině 3. století př.n.l. poraženi Římany. Nejpozději za Caesara zde byla zřízena římská provincie Illyricum.
 

user-avatar

Yvonne K.

23. 08. 2016 | 12:00

Zavří­t reklamu