válkaČeskoslovenskoobjevy

Zaniklé lázně Sedmihorky: Dříve se zde rekreovali umělci, dnes zejí prázdnotou

Zaniklé lázně Sedmihorky: Dříve se zde rekreovali umělci, dnes zejí prázdnotou
Zdroj: aukce-pohlednic.com
+ 16 fotek+ 17 fotek

Bývalou chloubu českého lázeňství, lázně Sedmihorky, najdeme v samém srdci Českého ráje. V druhé polovině 19. století se v těchto lázních scházely známé osobnosti českého umění, vědy, politiky a průmyslu. Věhlas lázní založený na úspěšném léčení studenou vodou, pobytem na čerstvém vzduchu, tělesným cvičením a dietou daleko přesahoval hranice Rakouska-Uherska. V současnosti jsou však všechny budovy a objekty lázní uzavřené.

Václav Pokorný 5. června 2018

Lázně Sedmihorky, nejstarší vodoléčebný ústav v Čechách, založil roku 1841 MUDr. Antonín Šlechta, nadšený zastánce vodoléčebných metod Vincence Priesnitze. Podnětem mu byla krásná romantická krajina turnovského okolí, s hojností studené pramenité vody. Za výrazné podpory tehdejšího majitele hruboskalského panství Aloise Lexy lázně situoval do polesí Wartenberg.

Objekty polesí byly přestavěny na lázeňské domy a areál zahájil zkušební provoz pod názvem Bad Wartenberg. K oficiálnímu otevření lázní pak došlo 15. května 1842. Bylo to v době českého národního uvědomění, a tak již zanedlouho po svém otevření přijaly půvabný český název Sedmihorky. Název byl odvozen od sedmi vršků, hůrek či horek, které napájely místní prameny, a také podle základního pramene, který nesl jméno Sedmihorka. Tento pramen, připomínaný už v roce 1702, dodával veškerou vodu pro potřebu lázní.

V době otevření se zde léčilo 58 pacientů, a jak se šířila dobrá pověst tohoto léčebného zařízení, návštěvnost postupně stoupala. Pod vedením Šlechty pak dosáhla velmi slušné úrovně kolem 500 osob ročně. Lázně se těšily přízni nejen obyvatelstva rakouské monarchie, ale i vysoce postavených hostů z cizích zem – Ruska, Německa, ale i Turecka a Švédska.

Mimo německy mluvících návštěvníků pobývala v Sedmihorkách stále početnější část českých hostů, významných vlasteneckých osobností, které k sobě Antonín Šlechta zval. Za všechny vzpomeňme alespoň spisovatele Jana Nerudu a Elišku Krásnohorskou, nejpřednější členky zemského českého divadla a Národního divadla herečky Otylii Sklenářovou-Malou a Marii Hübnerovou, J. Bittnera s Marií Bittnerovou – vynikající dramatickou umělkyní, herce Jindřicha Mošnu a Eduarda Vojana, historika Jaroslava Golla, herce Josefa Jiřího Kolára, malíře Hanuše Schweigera, spisovatele Gustava Pflegra-Moravského, který umístil částečně do Sedmihorek děj svého posledního románu Paní fabrikantová.

Dámy z lázní ve vycházkových toaletách

Dámy z lázní ve vycházkových toaletách

Bývala to společnost veselá, v níž nechyběl smích, žerty, veselé scénky, které zpestřovaly jejich pobyt v lázních. Dokladem toho je dochovaný žertovný obrázek znázorňující postaršího Jana Nerudu, jak si za keřem se zájmem prohlíží koupající se dívku. Obrázek namaloval František Kolár, absolvent pražské malířské akademie, pozdější vynikající herec Národního divadla.

Čeští lázeňští hosté byli tak nadšeni nevšední krásou okolní krajiny, že již počátkem sedmdesátých let 19. století začali tuto oblast nazývat Českým rájem. Tento název se později vžil nejen pro Hruboskalsko, ale pro širokou oblast od Jičína, přes Turnov až k Mnichovu Hradišti a na Maloskalsko.

Po smrti MUDr. Šlechty roku 1886 se zaměření areálu postupně měnilo a praktikovala se například léčba rašelinou. Roku 1914, po odchodu posledního místního lékaře do armády, se lázně změnily na klimatické a budovy se používaly pro ubytování letních hostů. V roce 1945 byly jako součást panství Hrubá Skála znárodněny podle Benešových dekretů a přeměněny na zotavovnu ROH. Po sametové revoluci byly převedeny na obchodní společnost a v současné době jsou objekty lázní trvale uzavřeny. Kromě jednoho kiosku s občerstvením je v celém lázeňském areálu pusto a prázdno a rovněž vyschly i některé z pramenů, včetně toho základního uprostřed lázní.

Další články

Zavří­t reklamu