válkaČeskoslovenskoobjevy

Zámek Veltrusy byl rasovou líhní. Za jeho zdmi se pářili esesáci s árijskými Němkami

Zámek Veltrusy byl rasovou líhní. Za jeho zdmi se pářili esesáci s árijskými Němkami
Zdroj: Bundesarchiv Bild

Pramen života – takto poeticky zní v překladu název perverzního nacistického projektu Lebensborn. Jeho cílem bylo zaplavit svět čistou nordickou rasou. Za tímto účelem nacistický režim zakládal něco jako chovné stanice „dokonalých lidí“, kteří měli v budoucnu ovládnout svět. Jedna z nich sídlila i na zámku Veltrusy.

Irena Gruberová 2. prosince 2014
Zámek Veltrusy v roce 1944

Zámek Veltrusy v roce 1944

Veltruský zámek se právem pyšní překrásnou barokní a rokokovou architekturou, alegorickými sochami od Matyáše Brauna i jedním z nejkrásnějších a největších anglických parků v České republice. Tuhle kdysi letní rezidenci hraběcího rodu Chotků, z nějž pocházela i manželka následníka habsburského trůnu Františka Ferdinanda d’Este, Žofie Chotková, poctila svojí návštěvou rakouská císařovna Marie Terezie, když se tu pořádal první vzorkový veletrh na světě. Ne náhodou si tohle romantické místo oblíbili také čeští a zahraniční filmaři. Moc už se ale nemluví o tom, že si zámek ke svým zvrhlým záměrům vyhlédli také nacisté. Ti se však tím, co za jeho zdmi provozovali, také nechlubili.

Červený mlýn v areálu zámku – sídlo Hitlerjugend

Červený mlýn v areálu zámku – sídlo Hitlerjugend

V době okupace totiž tehdejší majitel zámku Karel Chotek, který žil s manželkou Livií ve Velkém Březně a byl členem NSDAP, poskytl celý areál veltruského zámku německým esesákům, kteří si tu zřídili ústav Lebensbornu. Od roku 1943 se tak stal zámek svědkem zvláštní podívané. Špalír modrookých blondýn vítal s napřaženou pravicí a voláním „Heil Hitler“ hraběte Chotka, když se občas na zámek přijížděl podívat.

Posláním německé ženy v době Třetí říše bylo hlavně rodit.

Posláním německé ženy v době Třetí říše bylo hlavně rodit.

Tyhle dívky věku 18 až 25 let vybral německý stát k plnění „vznešeného poslání“: plodit pro Říši dokonalé potomstvo. Tento nápad se zrodil v hlavě Heinricha Himmlera, jehož už koncem 30. let znepokojovala alarmující čísla o poklesu německé populace. Proto v roce 1936 založil organizaci Lebensborn, která se zpočátku snažila omezovat počet potratů, později unášela a poněmčovala děti z okupovaných území a posléze organizovala anonymní plození nových, rasově čistých potomků, jejichž jedinou matkou se stane vlast a jediným otcem Adolf Hitler.

Taťka Áďa

Taťka Áďa

V praxi to probíhalo tak, že pečlivě vybrané, opečovávané a vykrmované dívky přijížděly na pár dnů či týdnů do ústavu, kde se pak organizovaně družily s vybranými esesmany. Ty sem stát posílal přímo z bojišť na odpočinek. Dvojice se vesele bavily, tančily, procházely v parku, slunily se a koupaly a hlavně společně trávily noci v postranních křídlech zámku, kde bylo mnoho menších pokojíků. Dobré jídlo (i v době války!), pití, hudba – to vše pomáhalo utvářet příjemnou atmosféru, která měla vést ke kýženému cíli. Po splnění bojového vlasteneckého úkolu se muži vraceli ke svým útvarům, kdežto ženy ještě nějaký čas v zařízení zůstávaly, než se potvrdilo jejich těhotenství. Potom je na zámku vystřídala další skupinka mladých dobrovolnic.

Německé plemenice s esesáky

Německé plemenice s esesáky

Někdy se přijížděli na zámek „pobavit“ i důstojníci z kralupské německé posádky Wehrmachtu nebo členové NSDAP z Dolního Povltaví. Zařízení Lebensbornu se tak nezřídka podobala elitnímu veřejnému domu.

Jeden z mála dokladů o pobytu SS na zámku ve Veltrusích

Jeden z mála dokladů o pobytu SS na zámku ve Veltrusích

„České ženy, které občas pracovaly na polích při veltruském velkostatku, se k německým dívkám nesměly ani přiblížit – však jejich úděl znaly a nevybíravě je odsuzovaly. Rozlehlý zámecký park byl tehdy pro veřejnost uzavřen, vstup zakazovaly četné tabule, na hlavní bráně visely řetězy a německý správce vyhnal důtkami tu vesničanku, která si při okraji lesa sbírala chrastí,“ uvádí historik Otakar Špecinger. Přesto se několika českým zaměstnancům, hlavně zahradníkům, podařilo pod pokličku tehdejšího života na zámku nahlédnout a po válce o tom podat svědectví. Víme tak bezpečně, že Lebensborn ve Veltrusích fungoval až do přelomu let 1944/1945, kdy pojednou i s veškerým zařízením zmizel.

Zámek Běhařov

Zámek Běhařov

Podobný ústav existoval také na zámku Běhařov na Klatovsku, kde jej zvenčí střežili čeští četníci. Ti měli nařízeno sáhnout po zbrani, kdykoli by se nějakému zvědavci zachtělo nakukovat přes zahradní zeď nebo se pokoušet nahlédnout okny, zakrytými těžkými závěsy, do dlouho do noci rozsvícených pokojů. Projekt Lebensborn podléhal naprostému utajení, což naznačuje, že si nacisté uvědomovali jeho perverznost a chtěli proto předejít veřejnému pobouření. Na konci války tyto ústavy rychle rušili a důsledně likvidovali všechny důkazy o jejich existenci. Neví se tak přesně, kolik tímto způsobem zplozených dětí se celkem narodilo. Údaje o jejich počtu se značně lidí, v rozmezí od 7 tisíc až do 90 tisíc. Lebensborn tak dodnes zůstává nejzáhadnější kapitolou dějin Třetí říše.

Související články

Další články

Zavří­t reklamu