válkaČeskoslovenskoobjevy

Zámek Kačina sloužil za války jako výcvikové středisko Hitlerjugend

Zámek Kačina sloužil za války jako výcvikové středisko Hitlerjugend
Zdroj: kacina.cz

Zámek Kačina na Kutnohorsku je nejvýznamnější empírovou stavbou v České republice. Stínem v jeho historii a dnes málo známým faktem však je, že za války sloužil jako výcvikové středisko Hitlerjugend.

Václav Pokorný 11. září 2021

Mezi Kolínem a Kutnou Horou, v polabských rovinách, stojí uprostřed rozsáhlého parku zámek Kačina, který patří mezi nejvýznamnější stavby empírové architektury v Čechách. Zámek podobný panským sídlům v Anglii, Itálii a Francii dal postavit začátkem 19. století hrabě Jan Rudolf Chotek, který byl nejvyšším purkrabím Českého království.

Chotkové byl šlechtický rod s poměrně pohnutou historií. Po bitvě na Bílé hoře o všechno přišli, ale během jedné generace se opět dokázali vyšvihnout mezi přední české rody. Původně to byli válečníci a všichni zastávali významná místa ve vojsku. To se však změnilo na přelomu 18. a 19. století, kdy se dali na úřednickou dráhu, zastávali místa srovnatelná dnes s ministry či premiéry, což je případ i zakladatele zámku Kačina, Jana Rudolfa Chotka.

Samotní Chotkové přišli na Kutnohorsko již roku 1764, kdy Jan Karel Chotek koupil panství Nové Dvory. Jeho synovec Jan Rudolf pak nechal v letech 1804–1822 postavit místo nevyhovujícího barokního novodvorského zámku nové, pohodlné, elegantní sídlo v moderním empírovém stylu – Kačinu. Novodvorský zámek byl nadále využíván jako sídlo hospodářské správy panství.

Na Kačině a nedalekých Nových Dvorech hospodařili Chotkové až do roku 1911, kdy tato větev rodu vymřela. Poslední majitel odkázal celé panství svému synovci Quidovi Thun-Hohensteinovi, který byl vášnivý lovec a jezdil i na africká safari. Zřejmě to byl koníček nákladný, protože majetek předlužil a byl na něj uvalen konkurz. Zadlužený zámek i s celým pozemkovým majetkem byl dán do dražby a mimo jiné byl nabídnut i prezidentské kanceláři jako sídlo prezidenta. Pro přílišnou nákladnost zůstal tento návrh nerealizován. Zámek zůstal neobydlen a za války byl prodán vysokému důstojníkovi německého wehrmachtu a bylo zde zřízeno výcvikové středisko Hitlerjugend.

Na konci války obsadila Kačinu Rudá armáda. Kolují vzpomínky pamětníků na ruské oficíry, kteří se v reprezentačních sálech projížděli na koních. Co nezničila Rudá armáda, dokonali poté naši občané rabováním, při kterém bylo vnitřní empírové zařízení zcela zničeno.

Po skončení války byl zámek zkonfiskován a uvažovalo se o zpřístupnění zámeckých interiérů veřejnosti, ale v roce 1950 byl zámek direktivně přidělen Národnímu zemědělskému muzeu.

Zámek prošel rozsáhlou rekonstrukcí a dnes je tu Muzeum českého venkova. A jak už název napovídá, jsou v něm uloženy sbírkové předměty, vztahující se k dějinám a současnosti venkova, zemědělství a potravinářského průmyslu. Prohlídkové okruhy nabízejí jak pohledy do dějin pěstování zemědělských plodin a chovu hospodářských zvířat, tak prohlídku sídla rodu Chotků.

Související články

Další články

Zavří­t reklamu