Ozonová vrstva ubývá zejména v Antarktidě.

Ozonová vrstva ubývá zejména v Antarktidě. | zdroj: messagetoeagle.com


Zakázané chemikálie ničící ozonovou vrstvu jsou znovu na vzestupu

TÉMATA: ozonová vrstva | atmosféra | freony | znečišťování ovzduší

user-avatar

Tomáš Chalupa

21. 06. 2018 | 14:09

Lidstvo dlouhodobě čelí problémům s úbytkem ozonové vrstvy. Již před mnoha lety se zjistilo, že za to mohou freony, jejichž používání pak bylo omezeno či dokonce zakázáno. Vědci proto byli překvapeni, když zjistili, že jedna z těchto zakázaných látek je v určitých oblastech znovu na vzestupu.

Jde o látku trichlorfluormethan, zkráceně CFC-11, neboli náš starý známý freon. Měřením vědců z úřadu NOAA bylo zjištěno, že úroveň freonu v ovzduší opět silně stoupá. Zdrojem jsou nenahlášené oblasti produkce z východní Asie, tedy přesněji z Číny. O této zemi je známo, že se s ekologickými závazky rozhodně nemaže, a tak se ani nedá očekávat, že by Číňané brali nějak vážně zákazy používání freonů.

„Musíme zvednout prapor a říct světové komunitě: Podívejte, tohle se děje a obrací nás to od naší snahy obnovit ozonovou vrstvu,“ říká Stephen Montzka z úřadu NOAA. Úsilí na pracném a dlouhodobém obnovování ozonové vrstvy může jinak přijít zcela vniveč a lidstvo se může dostat tam, kde bylo před desítkami let, tedy do stavu, kdy byla ozonová vrstva silně narušena zejména v arktických oblastech.

Vědci musí nyní zjistit, proč emise freonů stoupají, kdo přesně je jejich největším producentem a zda se s tím dá něco v brzké době udělat. Největší znečištění ozonem probíhalo v 90. letech minulého století, kdy se freon masivně používal v průmyslu a také v chladničkách a ledničkách. Poté, co se zjistilo, jak negativní vliv má na ozonovou vrstvu, bylo jeho používání zakázáno nebo alespoň omezeno regulacemi. Ozonová vrstva se od té doby začala zvolna zacelovat, od svého minima za tu dobu posílala o 15 procent, ovšem tento trend se nyní zastavil. Množství freonu v ovzduší se sice globálně stále zmenšuje, ale pokles je mnohem mírnější než v minulých letech. Mohou za to právě ony nové zdroje v Asii.

„Náš závěr je jasný. Někdo produkuje freon a ten uniká do atmosféry. Zatím nevíme, jak to může někdo dělat, ani nevíme, zda jde o úmyslnou výrobu freonu nebo spíše vedlejší efekt nějaké jiné výroby,“ říká Montzka. Nové zdroje freonu musí být podle něj rychle nalezeny a identifikovány, než dojde k větším škodám na ozonové vrstvě. Už nyní je podle něj jasné, že obnovování ozonové vrstvy se zpomalí.

user-avatar

Tomáš Chalupa

21. 06. 2018 | 14:09

Zavří­t reklamu