válkaČeskoslovenskoobjevy

Záhadný muž z Altamury byl neandrtálec. Vzorek jeho DNA je nejstarším svého druhu na světě

Záhadný muž z Altamury byl neandrtálec. Vzorek jeho DNA je nejstarším svého druhu na světě
Zdroj: pixshark.com
+ 2 fotky+ 3 fotky

Je tomu již více než dvacet let, co byly v jeskyni Lamalunga nedaleko italského města Altamura nalezeny kosterní pozůstatky pravěkého člověka, jemuž se začalo říkat Muž z Altamury. Celé ty roky mátl vědce, kteří se nemohli shodnout na jeho stáří ani na tom, k jakému druhu jej zařadit. Poslední studie dala za pravdu těm, kteří tvrdili, že jde o neandrtálce. Vědcům se totiž podařilo odebrat kousek jeho ramenní kosti a extrahovat z ní vzorek DNA, která – jak se ukázalo – je nejstarším genetickým materiálem, jaký se dosud podařilo z buněk neandrtálců získat.

Irena Gruberová 9. dubna 2015

Muže z Altamury objevil v roce 1993 tým speleologů v jeskynním komínu, po jehož stěnách stékala voda. Kostra byla vrostlá do skály a pokryta silnou vrstvou vápence. Vidět z ní byly jen lebka a část ramene. Archeologové se ji rozhodli na místě ponechat, neboť se obávali, že by při vyprošťování kostry mohlo dojít k nenapravitelným škodám. To ztížilo výzkum a vedlo k mnoha vědeckým sporům ohledně stáří a druhu tohoto pračlověka.

Lebka neadrtálce zvaného Muž z Altamury

Lebka neadrtálce zvaného Muž z Altamury

Až nedávná analýza vzorku kosti odhalila, že vrstva vápence pokrývající skeleton se utvořila před 172 a 130 tisíci lety. Vědecký tým rovněž oznámil, že vzorek, který z ramenní kosti získal, pochází z neandrtálce a je tak nejstarším dosud získaným vzorkem DNA toho hominida.

Obecně se má za to, že Muž z Altamury ukončil svůj život na tomto poněkud zvláštním místě proto, že spadl do jeskynní dutiny a uvízl v ní. Pravděpodobně pak zemřel hladem a žízní.

Poté, co se vědcům úspěšně podařilo extrahovat jeho DNA, chystají se ji blíže prozkoumat a chtějí se ji pokusit i „přečíst“. Doufají, že jejich výzkum vrhne více světla na záhadu celé lidské evoluce.

Související články

Další články

Zavří­t reklamu