válkaČeskoslovenskoobjevy

Záhadný McClellandův střep: Nerozluštěný nápis by mohl být nejstarší dochovanou abecedou

Záhadný McClellandův střep: Nerozluštěný nápis  by mohl být nejstarší dochovanou abecedou
Zdroj: ancient-origins.net

Jsou vrypy objevené na takzvaném McClellandově střepu jen dekorativní symboly, nebo jde o starý druh písma z doby bronzové a možná nejstarší alfabetický zápis, jaký byl dosud objeven? Ignorují snad vědci význam tohoto nálezu, protože by mohl přepsat historii?

Yvonne Pokorná 6. října 2020

McClellandův střep je kousek keramiky, který byl nalezen na nalezišti známém jako Tell Jisr v údolí Beqaa v Libanonu. Na první pohled se může zdát, že není ničím zvláštní, prostě jen střep staré hliněné nádoby. Je na něm však nejasně definovatelná řada symbolů, které někteří považují za typ abstraktního lineárního písma než piktografickou formu znaků. Označují to za doklad raného druhu hláskového písma z doby bronzové. Podle profesora George E. Mendenhalla z Michiganské univerzity je možné, že jde o nejstarší abecední zápis, jaký byl doposud objeven.

Problémem je, že střep zatím nebyl podroben důkladné analýze a datován. Někteří vědci se domnívají, že pochází z doby kolem roku 1800 před naším letopočtem a možná je ještě starší. Zatím nebyl rozluštěn, nicméně Mendenhall tvrdí, že v něm lze jasně poznat dva znaky známé z pozdějších východních abeced – “dâl” a “thâ”.

Podobný nápis z doby bronzové se našel v lokalitě Kamid el-Loz, jen pár kilometrů od Tell Jisr. Je o něco mladšího data – z doby kolem roku 1400 před naším letopočtem. Mendehall oba nápisy dává do spojitosti se starořeckým písmem, která navázalo na písmo fénické, což ale jiní vědci odmítají. On však zdůrazňuje, že by bylo chybou nazývat artefakt “padělkem” jen proto, že písmena na něm neodpovídají ortodoxním teoriím. “Převládající teorie jednoduše odmítají důkaz o existenci jiných jazykových korpusů z doby bronzové a to, že každá kulturní oblast měla své vlastní abecední písmo,” prohlásil.

Ať už má pravdu, nebo ne, McClellandský střep si zaslouží řádný výzkum už jen proto, aby vědce nikdo nevinil z toho, že zatajují nebo ignorují důležitá fakta.

Související články

Další články

Zavří­t reklamu