válkaČeskoslovenskoobjevy

Záhadný labyrint v podzemí Znojma: Sloužilo dřív jako úkryt před nepřítelem?

Záhadný labyrint v podzemí Znojma: Sloužilo dřív jako úkryt před nepřítelem?
Zdroj: wikicommons

Znojemské podzemí skrývá jeden z nejrozsáhlejších podzemních labyrintů ve střední Evropě. Síť chodeb udivuje důmyslně budovanými větracími šachtami, kouřovody a studnami. Jejich délka se odhaduje na 27 km a vedou až čtyřmi patry pod historickým jádrem města. V žádných kronikách není ani zmínka o účelu těchto chodeb. Labyrint je spojen s legendou, která může mít docela reálný základ, k čemu podzemí mohlo sloužit.

Václav Pokorný 4. března 2018

Komplex podzemních chodeb pod městem Znojmo vznikl pravděpodobně již na počátku 14. století. Systém překvapuje důmyslnými větracími šachtami, kouřovody, velkým počtem studen s pitnou vodou, ale také studen, které mohly sloužit jako past. Kouřovody byly napojené na domovní komíny, proto se z nich kouřilo, aniž by někdo zatápěl v domech.

Vynalézaví znojemští k tomu přidali i dopravní výtahy na lanech či vodovod vedený ve dřevě, dlouhý přes dva kilometry. Délka chodeb se odhaduje na 27 km.

Je pozoruhodné, že v žádném archívu ani v městské kronice nejsou dochovány plány znojemských chodeb a není v nich ani zmínka, k jakému účelu měly sloužit.

Znojemské podzemí

Znojemské podzemí

Labyrint má však svou legendu z dob třicetileté války, kdy se švédská vojska vypravila do Znojma loupit a vraždit. Když Švédové přitáhli k městu, zůstali stát jako opaření, protože město obehnané hradbami nikdo nebránil a po zděšených měšťanech či plných truhlicích a spižírnách nebylo ani vidu, ani slechu. Nejpodivnější však bylo, že se stále kouřilo z komínů, ačkoli ve vyhaslých ohništích nikdo nezatápěl. Po noci strávené v opuštěném městě nacházeli vojáci své druhy mrtvé, a proto se seveřané co nejdříve sebrali a „město duchů“ opustili.

Znojemské podzemí

Znojemské podzemí

Je zřejmé, že legenda může mít docela reálné jádro a podzemní labyrint mohl v době válek sloužit jako dokonalý úkryt. V chodbách bylo přes padesát studen určených ke shromažďování pitné vody, avšak použitelných bylo méně než deset z nich. Ostatní se mohly proměnit ve smrtonosné bazény, protože byly vybudovány přímo uprostřed chodeb a vedly k nim bahnité skluzavky, které obránci mohli polévat vodu. Z několika podzemních sálů vedou do sousedních chodeb pozorovací štěrbiny a lidé uvnitř tak mohli pozorovat, kdo se k nim blíží temnotou.

Znojemské podzemí

Znojemské podzemí

V souvislosti se znojemským podzemí se objevily i mnohem divočejší teorie. „Není vyloučeno, že znojemské podzemí sloužilo i vládám mimozemských dynastií na Zemi v dobách, kdy zde lidé kvůli katastrofám nemohli žít na povrchu,“ tvrdí například kunsthistorička Hana Blochová, podle níž znojemská rotunda stojí na vrcholu zaniklé pyramidy, jejíž část se zřítila do údolí Dyje při roztržení zemské desky zřejmě v období druhohor.

Znojemské podzemí

Znojemské podzemí

Dnešní znojemské podzemí slouží především návštěvníkům a prohlídková trasa dlouhá 800 metrů začíná na Slepičím trhu a končí v Obrokové ulici. V rámci expozice „Tajemné podzemí“ si mohou návštěvníci prohlédnout alchymistickou dílnu, oživlé skály, netopýry, skřety, ukázku vězeňských kobek. Od roku 2013 se otevřely nové adrenalinové trasy podzemím dlouhé 4,6 kilometrů. Místo poklidné procházky širokými pohodlnými chodbami se tak zájemcům naskýtá místy vskutku krkolomná cesta úzkými chodbami, vodou a blátem. Zdolávat musí kluzké hrbolaté schody a občas se i malými průlezkami protahovat po čtyřech.

Další články

Zavří­t reklamu