válkaČeskoslovenskoobjevy

Záhadný Čertův stůl v Beskydech: Sloužil Keltům jako sluneční observatoř, či rituální stůl?

Záhadný Čertův stůl v Beskydech: Sloužil Keltům jako sluneční observatoř, či rituální stůl?
Zdroj: itras.cz

Památkou na pradávné kulty provozované na hřebeni Moravskoslezských Beskyd by mohl být objekt zvaný Čertův stůl. Nachází se poblíž vrcholu hory Čertův mlýn. Tento mohutný kamenný blok nápadně pravidelného tvaru je umístěn na konci dlouhého žlabu, zvaného Čertova strouha. Odborníci jeho váhu odhadují na 6,5 tun.

Václav Pokorný 17. prosince 2017

Na tom, že na zemi leží kamenná deska, by nebylo nic zvláštního, ale tato stojí na dvou menších hranolech pravidelného tvaru. Připomíná tak megalitický útvar zvaný dolmen, což je keltský název pro kamenný stůl. Tyto objekty se dochovaly na mnoha místech Evropy. Do jeho výzkumu se pustil doc. Jan Folprecht, který dospěl k přesvědčení, že Čertův stůl je megalitického původu. Vycházel z názoru, že dolmeny (alespoň některé) byly kamenné solární observatoře.

Čertův stůl. Foto: Martin Grygar

Čertův stůl. Foto: Martin Grygar

Sledování pohybu Slunce během roku hrálo ve starověkých civilizacích důležitou roli, neboť znalost kalendářních dat měla pro společnost velmi praktický dopad na rytmus polních prací. O Keltech bylo známo, že uctívali slunce, a tak se Jan Folprecht pokusil tuto možnost prověřit, načež ho čekalo velké překvapení.

Doc. Folprecht zjistil, že přesně v ose dolmenu se nachází vrchol Radhoště (HLV 157; 1129 m) a tato osa je orientována východo-západním směrem. Azimut Radhoště je 270 stupňů, a to znamená, že z dolmenu lze za jarní a podzimní rovnodennosti (20. 3. a 23. 9.) pozorovat západ slunce nad Radhoštěm. Toto určení lze provést jak přímým pozorováním, tak pozorováním dopadu slunečních paprsků do dutiny dolmenu.

NPR Kněhyně – Čertův mlýn. Foto: Martin Glatzner

NPR Kněhyně – Čertův mlýn. Foto: Martin Glatzner

To, že se vrchol Radhoště nachází vůči vrcholu Čertova mlýna právě v azimutu západu slunce na obzoru při rovnodennostech, bylo využito pro stavbu dolmenu. Vědec se proto domnívá, že zjištěné souvislosti jsou dostatečné a opravňují k tvrzení, že kamenný útvar Čertův stůl je dolmenem, a tedy uměle vytvořenou stavbou. Z těchto poznatků vyplynulo, že mohl být i obřadním místem prastarých kultur.

Území Čertova mlýnu a Radhoště není stále archeologicky prozkoumané a bez něj se nedá určit, která z pradávných kultur kamenný objekt vybudovala. Mnohé obdobné kamenné památky po Evropě se teprve nyní odhalují, a tak začínáme až nyní správně chápat jejich smysl a význam. Pro nás to znamená poopravit si představy, že v předkřesťanských dobách zde byl jen prales a divoká zvěř. Existence dolmenu znamená, že v dobách před mnoha tisíci lety se zde mohla nacházet poměrně vyspělá civilizace, která se v údolí zabývala zemědělskou činností.

Další články

Zavří­t reklamu