Archeolog Petar Banov ukazuje obětní oltář starověkého boha jménem Porobonus, jenž byl nalezen při vykopávkách římské pevnosti Ad Putea v bulharském městečku Riben. Jde teprve o třetí oltář, který nese jméno tohoto boha.

Archeolog Petar Banov ukazuje obětní oltář starověkého boha jménem Porobonus, jenž byl nalezen při vykopávkách římské pevnosti Ad Putea v bulharském městečku Riben. Jde teprve o třetí oltář, který nese jméno tohoto boha. | zdroj: archaeologyinbulgaria.com


Záhadný bůh Porobonus: našly se tři jeho obětní oltáře, ale mytologie o něm mlčí

TÉMATA: archeologické objevy | starověk | bulharsko | thrákové

user-avatar

Irena Gruberová

7. 09. 2015 | 11:00

Je tomu už téměř rok, co bulharští archeologové objevili obětní oltář věnovaný bohu jménem Porobonus. Jde o dosud neznámého boha, o jehož existenci se starověká mytologie vůbec nezmiňuje.

Oltář zasvěcený neznámému bohu byl nalezen v místech římské pevnosti Ad Putea poblíž města Riben v Plevenské oblasti na severu Bulharska. Je vytesán z vápence a pochází z 1. poloviny 3. století našeho letopočtu, kdy Balkánský poloostrov ovládali Římané a Trácie byla jednou z římských provincií.

Jde teprve o třetí obětní oltář boha Porobona, který byl dosud objeven. „Další dva se našly ve starověkých římských městech na severu Bulharsku. Jeden stál ve městě Abritus poblíž Razgradu a druhý v Ratiarii poblíž Archaru,“ uvedl šéf archeologického týmu Petar Banov, který v pevnosti Ad Putea provádí od roku 2013 vykopávky.

O bohu Porobonovi se donedávna nic nevědělo, jeho jméno se v antických mytologických textech nikde neobjevuje, vyplulo na povrch až s hmotnými nálezy. V nápise vytesaném do oltáře v pevnosti Ad Putea stojí: „Domitius Domitianus jej umístil pro Porobona na základě slibu, který dal sobě a svým příbuzným“.

Latinský nápis vyrytý do vápencového oltáře

Vzhledem k tomu, že nápis je psán v latině, nechali oltář zřejmě vyrobit římští občané. Odborníci soudí, že stával v místech bývalé thrácké svatyně, jíž se pak zmocnili Římané. Někteří učenci spekulují, že Porobonus byl původně bohem Keltů nebo Thráků. Thrákové před Římany ovládali většinu dnešního Bulharska a Bulhaři se dnes k nim hrdě hlásí jako ke svým předkům.

user-avatar

Irena Gruberová

7. 09. 2015 | 11:00

Zavří­t reklamu