Kultura Dogonů je natolik zvláštní, že je podle některých nemožné, aby nebyla ovlivněná nějakou mimozemskou civilizací. Dosvědčují to i některé prvky na jejich tradičních maskách.

Kultura Dogonů je natolik zvláštní, že je podle některých nemožné, aby nebyla ovlivněná nějakou mimozemskou civilizací. Dosvědčují to i některé prvky na jejich tradičních maskách. | zdroj: trinfinity8.com


Záhadní Dogoni: Získal africký kmen své obdivuhodné znalosti astronomie a fyziky od mimozemšťanů?

TÉMATA: mimozemšťané | věda | vesmír | afrika | domorodé kmeny | mytologie | tradice

user-avatar

Yvonne K.

8. 10. 2017 | 09:00

Dogoni jsou malým domorodým kmenem žijícím v Mali v severozápadní Africe. Tvrdí, že jsou živými prostředníky mezi nebem a Zemí a že mají nejen astronomické znalosti, ale znají i skutečný původ člověka. To, co vědci objevili teprve před pár lety, tak Dogoni znají nejspíše už tisíce let. Nemají žádné moderní vybavení ani knihy, díky kterým by získávali své vědomosti. Vše, co znají, se dozvěděli od svých předků.

Dogoni se považují za potomky Egypťanů a jejich astronomické tradice sahají až do období kolem roku 3200 př.n.l. Po staletí se dokázali izolovat od okolního světa a nepadli ani do pasti islámských obchodníků s otroky. Jejich kulturní, ústní a písemná historie zůstala zázračně nedotčená. To, co drželi v tajnosti před okolním světem, je vskutku fascinující.

Podle jedné z jejich nejstarších legend navštívili před 5000 lety Zemi příslušníci rasy jménem Nommo, která žila na planetě obíhající hvězdu Sirius. Právě od nich Dogoni získali své podivuhodné astronomické a jiné znalosti. Tak například vědí, že Sirius, který je na jižní nebeské polokouli nejjasnější, je ve skutečnosti dvojhvězdou. Kolem něj totiž obíhá Sirius B s oběžnou drahou 50 let. Pro Dogony je Sirius v centru jejich mytologie, uctívají jej a každých 60 let pořádají oslavy Siria a obnovy Země. Dogoni při oslavách

Tuto legendu ve 30. letech minulého století zaznamenali francouzští antropologové Marcel Griaule a Germain Dieterlen. Vyslechli si ji z úst čtyř dogonských stařešinů. Kmenoví stařešinové s nimi nejen sdíleli své úžasné znalosti astronomie, ale i fyziky. Věděli, že Země není plochá, jak  mnoho primitivních kmenů dodnes věří, ale že je kulovitým otáčejícím se tělesem. Rovněž jim byla známo, že hvězda Sirius má svého průvodce, byť Sirius B nebyl viditelný pouhým okem, dokud nebyl v roce 1970 vyfocen velkým vesmírným teleskopem. I když vědci existenci tohoto bílého trpaslíka předpokládali už od roku 1844, chyběl jim důkaz.

Dogoni předběhli ve znalostech západní vědce

Někteří novodobí vědci sice znevažují starobylé kosmologické poznatky Dogonů a tvrdí, že informace převzali od Egypťanů nebo od cestovatelů ve 20. století, ale těžko vysvětlí, kde se u tohoto kmene vzal 400 let starý artefakt, který zjevně zobrazuje konfiguraci Siria. Od 13. století Dogoni každých 60 let provádějí ceremoniál zvaný "Sigui", kdy oslavují cyklus těchto hvězd, jako by věděli, že přibližně takto dlouho trvá, než Sirius A oběhne kolem Siria B. (Ten příští se uskuteční v roce 2027.) Umělecká představa dvojhvězdy Sirius; Sirius A je ta větší z nich.

Vědci také stěží objasní, jak mohli Dogoni dávno vědět o nadměrné hustotě Siria B, což je fakt, na který se přišlo pár let předtím, než antropologové zaznamenali dogonské legendy. V nich se dále praví, že Nommo také Dogonům poskytli zajímavé informace o našem slunečním systému. Tedy to, že planeta Jupiter má čtyři hlavní měsíce, Saturn má prstence a že planety obíhají kolem Slunce. Všechna tato fakta přitom západní civilizace odhalily až poté, co Galileo vynalezl dalekohled.

Je možné, že v budoucnu větší a silnější teleskopy potvrdí existenci další hvězdy – Siria C,  o níž také pojednávají legendy Dogonů. Podle nich Nommo žili na malé planetě, která obíhá Sirius C.  Na ní z neznámého důvodu zanikl život, což přinutilo Nommo hledat si bydlení jinde. Jak známo, většina vědců nepovažuje žádnou část systému Sirius za nejlepšího kandidáta na život. Nicméně v roce 1995 gravitační studie ukázaly možnou přítomnost hnědé trpasličí hvězdy obíhající  kolem Siria (Sirius C) se šestiletou orbitální dobou. Sopdet - egyptská personifikace Siria.

Dogoni a kvantová fyzika

To však není vše, čím znalosti primitivně žijícího kmenu ohromují. Dogoni správně definují klíčové složky hmoty od atomů až ke kvarkům a rovněž jim nejsou cizí vibrační vlákna kvantové teorie strun, a to vše ve správné posloupnosti, jak ukazují jejich explicitní kmenové kresby. Toto se údajně také naučili od Nommo, jak nazývali své bohy, kteří sestoupili z nebe v plavidle doprovázeném “ohněm a hromem”. Podle jejich popisu šlo o šedě oděné obojživelné bytosti připomínající člověka s rybím ocasem. Jejich úkolem prý bylo povznést lidstvo, proto Dogony učili umění, řemeslům a předali jim četné znalosti o světě.

Návštěva Nommo na Zemi je také zmíněna ve starověkých babylonských a sumerských mýtech. Také američtí indiáni věřili, že jezera, řeky a oceány obývala podobná skupina tajemných bytostí. Afrika je často označována za kolébku civilizace a místo zrodu lidstva. Otázkou tedy je, kdo byli Nommo a co přesně na Zemi přinesli? Domy, ve kterých Dogoni bydlí, jsou opravdu zajímavé. Stavby jsou postaveny na úpatí hory z bahna a písku, jsou vyzdobeny trojúhelníkovými vzory a mají slaměné střechy, které svým tvarem připomínají čarodějnický klobouk.

Dogoni jsou etnická skupina, která obývá skalní masiv zvaný Bandiagara v Mali. Počet příslušníků tohoto kmene se pohybuje kolem 200 000. Prostor, který obývají, je zařazen mezi světové dědictví UNESCO. V každé vesnici vládne rada starších, v čele s hogonem, duchovním vůdcem. Jen tyto zasvěcené osoby vědí, kde se nachází tajná skrýš, ve které by měly být ukryty všechny tajemné předměty dogonské historie. Tyto záhadné amulety by mohly prozradit, kde Dogoné získali tolik vědomostí o vesmíru.

user-avatar

Yvonne K.

8. 10. 2017 | 09:00

Zavří­t reklamu