válkaČeskoslovenskoobjevy

Záhadné křišťály z Brazílie: Vsadili je do země obyvatelé ztracené Lemurie?

Záhadné křišťály z Brazílie: Vsadili je do země obyvatelé ztracené Lemurie?
Zdroj: www.indulgy.com
+ 5 fotek+ 6 fotek

Lemurské zárodečné křišťály – tak se označují křemeny, které byly v roce 1999 nalezeny v Brazílii. Kromě toho, že se svou podobou výrazně liší od běžných křemenů, mají prý rovněž léčivé a spirituální vlastnosti. Říká se o nich, že je na Zemi po sobě zanechala bájná civilizace Lemuřanů.

tyrion 15. ledna 2015

Lemurské křišťály jsou v mnoha ohledech unikátní. Byly nalezeny ve vrstvě písku nikoli v klasterech, jak je u křemenů běžné, ale jednotlivě, zcela oddělené od sebe. Z geologického hlediska tak jde o přírodní anomálii, pro kterou vědci nemají vysvětlení.

Další jejich zvláštností je, že nejsou lesklé, ale mají mléčně zabarvený, matný povrch, avšak jejich vnitřek je průzračný. Mnoho těchto křišťálů vyzařuje díky tenké vrstvě oxidu železa jemnou načervenalou a narůžovělou barvou. Trojúhelníkové stěny a výrazné vyvýšené hroty jsou dalšími charakteristickými rysy těchto křišťálů. Ovšem tím nejunikátnější znakem jsou až desítky horizontálních drážek, kterou vedou napříč jednou nebo více stranami těchto krystalů. Zdá se, jako by je vyryla čísi ruka, či spíše laser.

Jediným místem, kde se tyto křišťály nalézají a těží, je Brazílie. Původně se mělo za to, že pocházejí pouze z regionu Joaquim Felicio v brazilském státě Minas Gerais, ale našly se také ve vysoko položených horských oblastech kraje Diamantina a Corinto.

Tady se měl kdysi rozprostírat ztracený kontinent Lemurie.

Tady se měl kdysi rozprostírat ztracený kontinent Lemurie.

Podle jedné z teorií je tu vsadili do Země příslušníci pradávné civilizace nazývané Lemurie, která před zhruba 12 miliony lety obývala kontinent nalézající se někde v Pacifiku mezi americkým kontinentem a Austrálií. Někteří se domnívají, že civilizace Lemuřanů předcházela bájnou Atlantidu, podle jiných tyto dvě civilizace spolu koexistovaly a je možné, že technicky rozvinutí a bojovní Atlanťané si mírumilovné a vysoce spirituálně rozvinuté Lemuřany nakonec podmanili.

Jedna ze současných spirituálních učitelek a léčitelek Katrina Raphaell tvrdí, že skrze komunikaci s mocnými světelnými bytostmi nežijícími ve fyzických tělech získala informaci, že se Lemuřané krátce před destrukcí své civilizace rozhodli zasadit do Země křišťály, do nichž zakódovali své poselství. To bylo zřejmě „vypáleno“ do již zmíněných horizontálních drážek. Podle dochovaných legend pak drtivá část Lemuřanů opustila naši planetu a přesunula se jinam do vesmíru. Někteří však byli vybráni, aby na planetě zůstali a obývali jiné dimenze našeho vnitřního zemského systému, kde měli fungovat jako strážci a ochránci lidské rasy. Odtud prý dál udržují jasné a vědomé telepatické spojení s ostatními Lemuřany.

Lemurský křišťál

Lemurský křišťál

Lemurské křišťály jsou napojeny na vnitřek i povrch Země i hvězdné soustavy a slouží jako pojítko s jejich rozličnými magnetickými poli. Navíc každý lemurský křišťál je energeticky spojen s ostatními zárodečnými křišťály. Jejich poselstvím je učit lidi, že jsou nejen individualitami, ale také integrální částí vesmírného plánu, kde jsou si všechny bytosti rovny, a pomáhat jim udržovat spojení se svým duchovním zdrojem.

Zda jde jen o pohádku či přitažlivý příběh, jenž slouží k prodeji křišťálů a služeb s nimi spojených, jako jsou různé stupně zasvěcování, je otázkou. Bohužel relevantních informací o tomto druhu křemene je dosud poskrovnu. Snad se v budoucnu o nich dozvíme víc.

Další články

Zavří­t reklamu