válkaČeskoslovenskoobjevy

Záhadná svatozář mrtvé dívky: Co způsobilo její tajemnou smrt?

Záhadná svatozář mrtvé dívky: Co způsobilo její tajemnou smrt?
Zdroj: fc09.deviantart.net

Stalo se to přesně před 80 lety, navečer na svátek Dušiček roku 1934. Četnická stanice v Tuchoměřicích tehdy obdržela hlášení o úmrtí 25leté dívky Anny Doležalové. Tři strážmistři se ihned odebrali na místo události a nestačili se divit.

tyrion 2. listopadu 2014

Mrtvá dívka ležela v posteli oblečená do bílých svatebních šatů s dlouhým závojem. Její tvář jako by vyzařovala světlo připomínající svatozář, které vídáme na obrazech svatých. Na první pohled nic nenasvědčovalo, že by mladá žena zemřela násilnou smrtí. Podle informací sousedů Anna Doležalová nikdy nechuravěla, na nic si nestěžovala a ani se jí v nedávné době nepřihodil žádný úraz. Vrchní strážmistr Václav Bárta neprodleně informoval o záhadném úmrtí Okresní soud v Praze-venkově a požádal o vyslání soudní komise k ohledání těla zemřelé.

Ilustrační foto

Ilustrační foto

Přivolaní lékaři neshledali na těle zemřelé žádné známky násilí. Chyběly i jasné příznaky tuberkulózy, kterou obyvatelé obce nejčastěji přičítali dívčině smrti, neboť na tuto zákeřnou nemoc zemřeli už její rodiče. Záhadu smrti však mohla s konečnou platností vyřešit jedině pitva.

Jakmile se po Tuchoměřicích roznesla zpráva o tom, že zemřelá Anna bude pitvána, nastalo v obci velké pozdvižení. Dokonce i farář se osobně přimlouval u vyšetřujícího soudce, aby dívku nepitvali. „Vždyť se jedná o světici a bylo by proti Pánu Bohu se dotknout jejího svatého těla pitevním nožem,“ prohlásil.

Ilustrační foto

Ilustrační foto

Anna Doležalová se mezi lidmi těšila velké oblibě. Veškerý svůj čas i majetek, který podědila po zemřelých rodičích, věnovala na pomoc trpícím a potřebným. Pomáhala nemocným, dětem, stařenám i rodinám bez příjmů. Pro její krásnou tvář s bílou, průsvitnou pletí a laskavost její duše jí řada lidí nazývala andělem. Měla prý i nadpřirozené schopnosti a dokonce si i sama předpověděla smrt, tvrdili mnozí. Záři okolo hlavy zemřelé si obyvatelé obce vysvětlili jako svatozář, kterou si vysloužila pro svoje dobré skutky.

Ilustrační foto

Ilustrační foto

Četníci proto měli co dělat, aby udrželi občany v klidu, když tělo mrtvé převáželi na místní hřbitov do márnice k provedení pitvy. Lidé šli za vozem a hlasitě protestovali. Nebylo jim to ale nic platné, předpisy byly předpisy.

Lékařská věda nakonec odhalila roušku tajemství. Při pitvě se ukázalo, že Anna Doležalová byla ve třetím měsíci těhotenství. Chemický rozbor krve pak určil jako příčinu smrti otravu bílým fosforem, který měl na svědomí právě onu domnělou svatozář. Dívka se bála, že narozením nemanželského dítěte utrpí její andělská pověst v obci, a proto raději volila dobrovolnou smrt. Otrávila se bílým fosforem, který seškrábala ze starých zápalek.

Ilustrační foto

Ilustrační foto

Lidi výsledkům vyšetřování zprvu nemohli uvěřit. Vždyť měli celou dobu za to, že Anna ještě nepoznala žádného muže. S kým dítě vlastně čekala, si však nebohá dívka vzala s sebou do hrobu.

Bílý fosfor, z nějž se od začátku 19. století vyráběly hlavičky sirek, býval „oblíbeným“ zdrojem jedu hlavně mezi nešťastnými milenci z nižších vrstev, přestože způsoboval pomalou, ale zato krutou smrt v bolestech a dušení. Postupně byly tyto jedovaté sirky zakazovány a nahrazovány bezpečnými zápalkami, které místo bílého fosforu obsahovaly neškodný červený fosfor. V českých sirkárnách Sušicích skončila výroba sirek z bílého fosforu v roce 1910. Anna Doležalová byla jednou z jejích posledních obětí.

Sirky, kterými se Anna Doležalová otrávila.

Sirky, kterými se Anna Doležalová otrávila.

Zdroj: Michal Dlouhý: Četnické příběhy z pátrací služby

Další články

Zavří­t reklamu