válkaČeskoslovenskoobjevy

Záhadná soška hlavy krále byla objevena v Izraeli, je stará 3000 let

Záhadná soška hlavy krále byla objevena v Izraeli, je stará 3000 let
Zdroj: ancientpages.com

Soška má pouhých 5 centimetrů a jde o opravdovou miniaturu. Spadá někam do doby železné a odborníci se domnívají, že by mohla znázorňovat některého z biblických králů.

Tomáš Chalupa 10. července 2018

Soška byla nalezena při vykopávkách v oblasti zvané Abel Beth Maacah, nacházející se na jižních hranicích Izraele s Libanonem. Vykopávky zde byly prováděny v roce 2017 a právě při nich archeologové našli tuto fascinující miniaturu, jejíž stáří odhadují na 3000 let.

Na první pohled jde o velmi detailní sošku, ze které je patrné, že představuje muže s korunou, s pěstěným fousem. Celkové provedení sošky ukazuje na to, že by mělo jít o šlechtice nebo pravděpodobněji přímo o krále.

Hlava se zřejmě odlomila od celé sošky, která ale na místě zatím nebyla nalezena. O koho by mohlo jít? Vědci se domnívají, že znají odpověď. „Vzhledem k tomu, že soška byla nalezena na území, kde se stýkají tři starověká království, mohlo by jít buď o krále Achaba z Izraele nebo krále Hazaela z Damašku, případně krále Ethbaala z Tyru. Všechny tyto vládce známe z Bible,“ říká profesor Robert Mullins, vedoucí vykopávek v oblasti.

Samotné město Abel Beth Maacah je zmiňováno v Bibli hned několikrát. Stálo skutečně na hranici třech mocných říší – aramejské s centrem v Damašku, fénické s hlavním městem v Tyru a izraelské s centrem v Samaří. Aramejský král Ben Hadad město napadl při svém tažení proti Izraelitům.

Archeologové kromě sošky hlavy nalezli v oblasti i daleko důležitější objekty. Tím největším byly bezesporu pozůstatky starověké citadely vybudované Izraelity. Také byla nalezena bohatě zdobená fénická cisterna na vodu.

Vykopávky v oblasti Abel Beth Maacah nejsou zdaleka u konce a budou pokračovat nejméně do konce letošního roku.

Související články

Další články

Zavří­t reklamu