Kdo a proč vytesal tuhle obrovskou hlavu nalezenou v guatemalské džungli? | zdroj: humansarefree.com


Záhadná obří hlava z Guatemaly: proč se o ni historici nezajímají?

Jsou archeologické nálezy, které brzy poté, co je člověk objeví, upadnou do zapomnění, ačkoliv jejich objev zprvu vzbudil nadšení. Věda se však dál o ně nezajímá, protože neví, kam je zařadit. Mezi takové případy patří i obrovská kamenná hlava nalezená v guatemalské džungli, kterou navíc potkal velmi smutný osud.

user-avatar

Tyrion

4. 02. 2018 | 15:00

V džungli bylo v roce 1926 objeveno starobylé sídlo mayské civilzace El Mirador.

Poprvé se zpráva o nálezu guatemalské kamenné hlavy vynořila v roce 1987, kdy ji v časopise Ancient Skies publikoval doktor filozofie a současně právník a notář Oscar Rafael Padilla Lara, známý svým zájmem o tajemství, záhady a UFO. Podle něj se soše často také přezdívá „Padillova hlava“. V roce 1987 se Padillovi dostala do rukou fotografie, kterou v roce 1950 pořídil vlastník pozemku, na němž obří socha hlavy stála. Protože však autor fotografie již nežil, nebyl Padilla schopen určit přesné místo nálezu, věděl jen, že se nachází někde v guatemalské džungli.

Nález jedné z kamenných hlav u městečka La Democracia

Článek tehdy vyvolal v odborných kruzích velkých rozruch i kontroverze. Socha na fotografii představovala obličej obrácený k nebi s tenkými rty, velkým špičatým nosem a zavřenýma očima. Jemné bělošské rysy neměly nic společného s žádnou z předhispánských ras, které obývaly Ameriku. Podle zaparkovaného auta a mužů posazených na vrcholu hlavy se odhaduje, že socha na výšku měřila něco mezi čtyřmi až šesti metry.

Padillovi se později podařilo vypátrat místo i současné majitele pozemku. Urazil kvůli tomu více než 180 kilometrů, než kamennou hlavu nedaleko městečka La Democracia na jihu Guatemaly objevil. Jaké však bylo jeho zklamání, když zjistil, že je zničená! 

Guerilloví bojovníci se v džungli cvičili ve střelbě.

„Zničili ji před deseti lety revolucionáři,“ napsal v roce 1991 archeologovi a cestovateli Davidu Hatcherovi Childressovi, který vydává sérii knih o záhadách a ztracených civilizacích. „Objevili jsme sochu příliš pozdě. Protivládní rebelové si z ní udělali cvičný terč. To ji totálně zohyzdilo. Podobným způsobem, jako Turci kdysi rozstříleli nos egyptské sfinze, možná ještě hůř,“ konstatoval Padilla s velkým zklamáním. 

Souvisí Padillova hlava nějak se sochami na Velikonočních ostrovech?

Soše tak nyní chybí zcela oči, ústa i nos. Fakt, že byla vyřezána z pískovce, sice neznámému sochaři kdysi pomohlo vymodelovat jemné a elegantní obličejové rysy, na druhou stranu to sochu učinilo křehkou a zranitelnou vůči destruktivním lidským zásahům. 

Je možné, že k Padillově hlavě patří i tělo, které je zasypané v zemi jako v případě kamenných soch na Velikonočním ostrově.

I přes značné poškození si kamenný monolit zasluhuje pozornost vědců, neboť volá po zodpovězení mnoha otázek. Jednou z nich je, zda se jedná o samostatnou sochu, nebo zda k ní ještě patřilo tělo, jako v případě proslulých soch z Velikonočního ostrova, či zda byla součástí nějakého většího komplexu, který dosud čeká na své odhalení. Bohužel kvůli občanské válce, která Guatemalu sužovala až do roku 1996, nebylo možné na místě nálezu provést potřebný výzkum. 

Kamenné hlavy kultury Monte Alto nesou zřetelné rysy olmécké civilizace.

Další významnou otázkou je, zda se tato socha nějak vztahuje k jiným památkám objeveným v regionu. Ačkoli v 10 kilometrů vzdáleném městečku La Demokracia je v místním parku vystaveno 12 kamenných hlav, které tu po sobě zanechala jedna z nejstarších amerických civilizací, nazývaná kultura Monte Alto, jenž předcházela Olméky i Maye, Padillova hlava se od nich značně liší, jako by ji vytvořila jiná kultura. Nemá zdaleka tak hrubé a abstraktní rysy. 

Porovnání Padillovy hlavy s jinými prehistorickými sochami.

Guatemalský archeolog Hector A. Majja před čtyřmi lety prohlásil: „Tato památka není vůbec charakteristická pro mayskou, olméckou , nahuatl či jinou předhispánskou civilizaci. Byla vytvořena nějakou neobyčejnou a vyspělou civilizací s úžasnými znalostmi, o jejíž existenci se na zemi nedochoval žádný záznam.“ Pro některé záhadology tak Padillova hlava představuje jeden z důkazů o kontaktech mimozemšťanů se zaniklými lidskými civilizacemi. 

 

témata

Komentáře ( )

user-avatar

Tyrion

4. 02. 2018 | 15:00

Zavří­t reklamu