Cínové slitky pocházejí ze západní Evropy.

Cínové slitky pocházejí ze západní Evropy. | zdroj: ancientpages.com


Záhada původu cínu z doby bronzové je vyřešena

TÉMATA: doba bronzová | obchodní cesty | archeologie

user-avatar

Tomáš Chalupa

4. 12. 2019 | 09:00

Odkud se vzal cín, který byl používán v době bronzové? Tato otázka dlouho zaměstnávala archeology a odborníky. Ač se to nezdá, původ cínu byl jednou velkou záhadou a hned si řekneme proč.

Cínové slitky byly nalezeny v různých nalezištích v Izraeli, Řecku a Turecku. Předpokládalo se, že byl přivezen ze střední Asie, ale nyní se ukazuje, že pocházel z Evropy. Cínové slitky prozkoumali vědci z univerzity v Heidelbergu. A podle závěru tamních vědců už v době bronzové musela existovat rozsáhlá síť obchodních cest spojujících střední Asii, Blízký Východ a Evropu. Bavíme se přitom o období kolem 2000 let před naším letopočtem.

Ve střední Asii se vyráběl bronz, který je slitinou cínu a mědi. Je to skvělý materiál pro výrobu zbraní, šperků nebo předmětů denní potřeby.  Centrem výroby byla z počátku Anatolie v Turecku, ale povědomí o výrobě bronzu se rychle rozšířilo prakticky do celého světa. Proto také bronz dal název celé historické epoše.

Podstatou problému s cínem bylo, že v oblasti východního Středomoří, tedy Řecku, Turecku a Izraeli, nebyly žádné zásoby ani naleziště cínu. Přitom se tam ve velkém vyráběl bronz. Odkud se tedy vzal cín, který je pro jeho výrobu potřeba? Vědci z Heidelbergu vyvrátili doposud předpokládané řešení, že pocházelo ze střední Asie. Jsou si na základě pečlivého rozboru slitků jistí, že pocházel z Evropy.

Jde tedy o důkaz o rozvinutosti globálního obchodu už v době bronzové. Veškerý bronz ve východním Středomoří byl vyráběn z evropského, a nikoliv středoasijského cínu. Pro archeology a historiky je to zásadní objev. Obchod mezi Evropou a třeba Izraelem nebo Tureckem znamená už velmi pokročilou obchodní síť. Cín mohl pocházet až ze Španělska, nebo dokonce Britských ostrovů a do Turecka či Izraele to měl tedy velmi daleko. Doba bronzová však zjevně měla vyšší míru výměny zboží na velké vzdálenosti, než se doposud předpokládalo.

user-avatar

Tomáš Chalupa

4. 12. 2019 | 09:00

Zavří­t reklamu