válkaČeskoslovenskoobjevy

Záhada podzemních pyramid v Itálii trvá. Archeologové stále neví, k čemu tyto stavby sloužily a proč byly zasypány

Záhada podzemních pyramid v Itálii trvá. Archeologové stále neví, k čemu tyto stavby sloužily a proč byly zasypány
Zdroj: www.grapefulgourmet.com

Archeologická bomba roku – tak před třemi lety nazval tisk objev pyramidálních staveb v podzemí italského městečka Orvieto. Jenže s tím historikům přibyla další tajemná hádanka, s níž si zatím neví rady. Jako by nestačilo, že stavitelé těchto podzemních struktur – legendární Etruskové – jsou sami o sobě záhadou!

tyrion 20. listopadu 2014
Orvieto je malebné středověké městečko ležící asi 100 km severně od Říma.

Orvieto je malebné středověké městečko ležící asi 100 km severně od Říma.

Městečko Orvieto na jihozápadě italské Umbrie bylo v době starověku významným kulturním a ekonomickým centrem starobylých Etrusků. Ti město založili na skále utvořené sopečnými vyvřelinami – tufy. Zřejmě proto, že neveliká plocha tufové stolové hory neumožňovala, aby se město rozšiřovalo do stran, budovali etruští architekti další patra svých obydlí v podzemí. Skála, na níž Orviteo stojí, je proto provrtána jak ementálský sýr velkým množstvím různých místností a tunelů.

Pod Orvietem vedou skrz sopečnou horninu labyrinty tunelů, chodeb a jeskyní.

Pod Orvietem vedou skrz sopečnou horninu labyrinty tunelů, chodeb a jeskyní.

Spletitá síť podzemních chodeb je prakticky přístupna z každého sklepení domů v Orvietu. Jejich majitelé často zvou archeology k prozkoumání podzemí pod svým obydlím. Takto se ostatně podařilo objevit etruské pyramidy. Ve sklepení jednoho domu totiž jeho vlastníci narazili na starodávné kamenné schody vedoucí kamsi do hlubin. Vchod do podzemí byl však zasypán.

Při průzkumu podzemí nalezli archeologové obrovské množství keramiky.

Při průzkumu podzemí nalezli archeologové obrovské množství keramiky.

Když se archeologové pustili do vykopávek, nestačili se divit, jaké tu nacházeli poklady. Samo sklepení totiž mělo za sebou poměrně bohatou historii. V 50. letech tu bývala výrobna nábytku, jak o tom svědčily nálezy nástrojů a dřevěných výrobků z této doby. Ve dvacátých letech tu měl známý italský výtvarník Ilario Ciaurro svoji keramickou dílnu a na počátku 20. století tady v tajnosti vyráběli falza etruských soch bratři Riccardiové. Jejich terakotové válečníky svého času obdivovali návštěvníci Britského muzea, než se v roce 1960 přišlo na to, že jde o padělky.

Padělek terakotového válečníka byl vyroben v tajné podzemní dílně.

Padělek terakotového válečníka byl vyroben v tajné podzemní dílně.

Pod padělatelskou dílnou archeologové odkryli sklep ze 13. století. Zdálo se, že tady jejich průzkum skončí. Jenže jak geologický radar ukázal, v hlubinách podzemí se měly nacházet ještě další prostory. A opravdu! Pod podlahou středověkého sklepa ležela několik metrů silná vrstva sypkého materiálu. Jak ji začali archeologové odstraňovat, nacházeli v ní střepy hliněných nádob, úlomky šperků a další historické artefakty, pocházející z 5. a 6. století před Kristem, tedy z doby, kdy tu žili Etruskové.

Středověký sklep s výklenky

Středověký sklep s výklenky

To ale nebylo všechno. Před zraky užaslých archeologů se postupně odkrývala podivná stavba vytesaná do skalního podloží, která se stále rozšiřovala dolů do tvaru obrovského jehlanu. Archeologové pronikli dovnitř pyramidy úzkým komínem těsně pod jejím vrcholem, a když sestoupili níž, čekalo je další překvapení. Z pyramidy vedla chodba do další podobné pyramidální stavby, vzdálené asi 80 metrů od té první.

Podzemní komplex chodeb a tunelů v Orvietu je přístupný turistickým prohlídkám.

Podzemní komplex chodeb a tunelů v Orvietu je přístupný turistickým prohlídkám.

Dosud se archeologický tým prokopal do hloubky 15 metrů a stále se nedostal na dno pyramidy. Odborníci předpokládají, že se v podzemí města skrývá nejméně pět pyramid propojených tunely, které dosud čekají na své odhalení. Dosud v podzemí objevili přes sto padesát etruských nápisů. Zda něco napoví o účelu tajemných podzemních staveb, je otázkou. Jak známo, etruský jazyk se doposud nikomu nepodařilo rozluštit. „Stále netušíme, co to je,“ přiznávají archeologové.

Archeologický průzkum v podzemní pyramidě

Archeologický průzkum v podzemní pyramidě

Hypotézy o tom, že šlo o velkou podzemní nádrž na vodu nebo o kamenný lom, se z mnoha důvodů ukázaly jako liché. Jako pravděpodobnější se jeví teorie, že Etruskové do podzemí umístili tajný podzemní chrám, neboť v jejich životě hrálo náboženství velkou úlohu. Mohlo jít i o hrobku, ale dosud se nenašly důkazy, které by tuto hypotézu podpořily. Stejnou záhadou, kterou archeologové právě řeší, je, proč byly pyramidy náhle opuštěny a zasypány. „Víme, že tohle místo bylo zapečetěno někdy ke konci 5. století před naším letopočtem. Zdá se, že šlo o jednorázovou akci,“ uvedli archeologové.

Archeologové pátrají po etruských památkách.

Archeologové pátrají po etruských památkách.

Výzkumníci však věří, že tajemnou hádanku se jim podaří jednoho dne rozluštit. „S největší pravděpodobností leží odpověď na dně pyramidy,“ říká vedoucí týmu Claudio Bizzarri a jedním dechem dodává: „Problém je, že nevíme, jak moc ještě musíme kopat, abychom se tam dostali.“

Typická ukázka etruského umění: terakotový sarkofág se sousoším manželského páru

Typická ukázka etruského umění: terakotový sarkofág se sousoším manželského páru

Je možné, že v budoucnu vydá podzemí města Orvieto další archeologické poklady, které vrhnou více světla na jeden z nejtajemnějších starověkých národů Evropy, o jehož původu se dodnes spekuluje.

Související články

Další články

Zavří­t reklamu