válkaČeskoslovenskoobjevy

Záhada obřích koulí z Kostariky. Nikdo neví, k čemu sloužily

Záhada obřích koulí z Kostariky. Nikdo neví, k čemu sloužily
Zdroj: www.crystalinks.com
+ 3 fotky+ 4 fotky

Mnoho z nás si jistě pamatuje úvodní scénu z filmu Dobyvatelé ztracené archy, kde obrovská kamenná koule málem rozdrtila na padrť hrdinného archeologa Indiana Jonese. Ačkoli se to může zdát jako dobře vymyšlená fikce, podobné koule z dávnověku opravdu existují. Jsou roztroušeny po celé Kostarice.

tyrion 21. května 2015

Když ve 30. letech minulého století zaměstnanci jedné ovocnářské společnosti káceli a vypalovali prales kvůli zakládání banánových plantáží, nacházeli v lesní půdě zapuštěné obrovské kamenné koule.

Téměř okamžitě tyto objekty skončily na předzahrádkách vládních budov, vil bohatých obchodníků a plantážníků, kteří si jich cenili spíše pro jejich okrasné funkce, nežli by si uvědomili jejich historickou hodnotu. Mnohé tyto kameny pak byly během transportu na různá místa v Kostarice rozbity nebo poškozeny a další pak zničili hledači pokladů, když je podpalovali dynamitem, neboť bláhově věřili povídačkám, že se uvnitř nich skrývá zlato. Do doby, než kompetentní úřady zasáhly, byly takto zničeny desítky těchto kamenů.

Archaeolog Samuel Lothrop se svou manželkou Eleanor během průzkumu nálezu koulí v Disquis Delta v roce 1948

Archaeolog Samuel Lothrop se svou manželkou Eleanor během průzkumu nálezu koulí v Disquis Delta v roce 1948

Podle docenta antropologie Johna Hoopese je dnes evidováno na tři sta koulí, které byly převážně nalezeny v regionu Diquis Delta. Ty největší váží 16 tun a v průměru měří přes dva metry, zatímco ty nejmenší nejsou o moc větší než basketbalový míč. Všechny jsou vyrobeny z granodioritu – tvrdé, magmatické horniny, dnes hojně využívané v kamenickém průmyslu.

Hned od svého objevu se pravý účel těchto koulí stal předmětem mnoha spekulací a nikdo dodnes neumí s jistotou říci, k čemu přesně sloužily. Někteří je dávají do souvislostí se ztraceným kontinentem Atlantidou, další zase věří, že mohlo jít o navigační pomůcky, používané buď neznámou prehistorickou civilizací či návštěvníky z vesmíru. Tajemství, které tyto kameny obklopuje, pramení z toho, že materiál k jejich výrobě musel být dopraven z více než 80 kilometrů vzdáleného lomu a že byly vyrobeny v době, kdy zdejší lidé ještě nepoužívali kovové nástroje, přitom při jejich opracování dosáhli téměř dokonalého tvaru.

Největší koule váží 16 tun a v průměru měří přes dva metry.

Největší koule váží 16 tun a v průměru měří přes dva metry.

Pokud jde o stáří těchto koulí, zde se badatelé také neshodují. Zatímco třeba antropolog George Erikson se domnívá, že jsou až 12 000 let staré, experti jako John Hoopes je zařazují na základě radiokarbonového datování a archeologického kontextu do období mezi lety 600 až 1500, kdy oblast Kostariky obývali lidé hovořící jazykem Chibchan. Nicméně tyto datovací metody jsou sami o sobě poněkud zavádějící, neboť pouze odhalují, kdy byly kameny naposledy používány, a nikoli, kdy vznikly.

„Tyto objekty se mohou používat řadu staletí a stále se nalézají tam, kde jsou po tisíce let. Takže je velmi obtížné říci, kdy přesně byly vyrobeny,“ vysvětlil Hoopes. Zároveň přiznává, že největší záhadou pro archeology zůstává, k čemu byly koule vlastně využívány. „Lidé, kteří je vyrobili, nezanechali žádné písemné záznamy. Máme tak k dispozici jen archeologická data, na základě kterých se pokoušíme zjistit kontext. Kultura lidí, která je vyrobila, zanikla krátce po dobytí země Španěly. Takže se od domorodců Kostariky nedochovaly ani legendy nebo jiná vyprávění, které by původ koulí nějak objasnily,“ podotkl Hoopes.

Je možné, že obří koule, které jsou nyní pod ochranou UNESCO, dříve tvořily vzorce astrologického významu, neboť mnohé z nich byly nalezeny uspořádané v rovných i zvlněných liniích, stejně jako ve tvaru trojúhelníků a rovnoběžníků. Protože však téměř všechny byly ze svého původního místa dislokovány, je nyní nemožné odkrýt jejich pravý účel.

Související články

Další články

Zavří­t reklamu