Jen v Křivém lese v Polsku se můžete položit na rostoucí kmen stromu! | zdroj: www.placestoseeinyourlifetime.com


Záhada Křivého lesa v Polsku. Proč mají stromy tak podivně ohnuté kmeny?

Hodně záhad člověk najde v samotné přírodě, ani nemusí pátrat někde mimo planetu či realitu. Jednou z nich je Křivý les u vesnice Nowe Czarnowo v Západním Pomořansku v Polsku. Bizarní háj s jednotně zakřivenými kmeny borovic je dodnes zahalen rouškou tajemství, neboť navzdory různým teoriím se dosud nepodařilo přesvědčivě dokázat, co zvláštní růst stromů vlastně způsobilo.

user-avatar

Tyrion

3. 11. 2014 | 00:59

Křivý les (polsky Krzywy las) se skládá z přibližně 400 borovic, které jsou na úpatí kmene ohnuté v úhlu 90 stupňů. Vytvářejí tak tvar písmene J. Všechny stromy se jednotně ohýbají stejným směrem, a sice na sever. Bizarní háj však obklopuje větší les, kde rostou zcela normální, rovné borovice. Odhaduje se, že stromy v této lokalitě jsou staré asi 80 let a byly tedy vysazeny někdy okolo roku 1930. K zakřivení části lesní plochy došlo, když byly stromky staré 7 až 10 let. Jenže proč? Co způsobilo, že od té doby rostou nakřivo? Počasí? Válka? Mimozemské civilizace? Teorií, snažících se záhadný fenomén vysvětlit, se nabízí hned několik.

Podle jedné z nich to má na svědomí kolísání gravitačních sil nebo jedinečná gravitační přitažlivost, která působila v této oblasti, jenže tato teorie je stejně bizarní jako sám Křivý les a neexistují pro ni žádné důkazy. Gravitační síla ostatně táhne objekty směrem dolů, nikoli do stran.

O něco pravděpodobněji se jeví hypotéza, podle níž mladé stromky ohnula těžká vrstva sněhu, která na delší čas zamrzla a pomalu roztávala. Jenže jak vysvětlit, že sousední stromy, které čelily stejným klimatickým podmínkám, se neohnuly a vyrostly rovně?

Velmi oblíbená teorie pak vysvětluje záhadný fenomén německou invazí do Polska v roce 1939, při níž se nepřátelské tanky prodíraly mladým lesem a zdeformovaly stromky do té míry, že pak rostly nakřivo. Ačkoliv událost by se shodovala s dobou, v níž došlo k deformaci kmínků stromů, záhadou je, proč byla zdevastována jen jedna jediná část lesa.

Jako nejpravděpodobnější vysvětlení celé záhady se nabízí, že stromy úmyslně pokřivili místní lesníci. Stromy nejprve vysadili a po určité době s nimi pomocí neznámých pracovních nástrojů a metod manipulovali tak, aby dosáhli onoho zakřivení. Pravděpodobně si tímto způsobem pěstovali přirozeně ohýbané dřevo, které se mělo použít na ohýbaný nábytek či ke stavbě dřevěných lodí.

Zakřivené trámy u lodního trupu. Mohly ohýbané stromy sloužit těmto účelům?

Tyto praktiky ostatně nejsou ničím neznámým, vždyť ze starých spisů je známo, že v severní Evropě se používala anglická odrůda dubu Hedgerow k výrobě přirozeně ohnutých trámů do vnitřních částí lodí. „Stromy byly záměrně ohýbány určitým způsobem, aby z nich vyrostla potřebná sada zakřivených trámů, kterým se říkalo kružidlové trámy,“ píše se v jedné knize pojednávající o stavbě dřevěných lodí.

Invaze do Polska a druhá světová válka však plány lidí z nedaleké vesnice zhatila, takže svoji práci už nestihli dokončit. Zato tu po nich zbyl tajemný les. Válka totiž městečko zcela zničila a lidi vyhnala z jejich obydlí.

Mapa s označením místa, kde se Křivý les nachází.

S obnovou obce se započalo až v roce 1970, kdy se v této oblasti postavila nová elektrárna "Dolna Odra" s teplárnou. Zřejmě proto nikdo ze současných obyvatel Noweho Czarnowa nemá nejmenší tušení, proč a jak nedaleký Křivý les vznikl. Neexistují pamětníci ani svědkové z oné doby. Les proto zůstává záhadou, nicméně prospívá a nadále roste a díky své bizarnosti se stal turistickou atrakcí, na kterou místní dnes lákají zvědavé návštěvníky.

Pohlednice z dovolené

Bizarní les posloužil i jako nevšední pozadí pro svatební fotografii.

témata

Komentáře ( )

user-avatar

Tyrion

3. 11. 2014 | 00:59

Zavří­t reklamu