válkaČeskoslovenskoobjevy

Záhada Křivého lesa v Polsku. Proč mají stromy tak podivně ohnuté kmeny?

Záhada Křivého lesa v Polsku. Proč mají stromy tak podivně ohnuté kmeny?
Zdroj: www.placestoseeinyourlifetime.com

Hodně záhad člověk najde v samotné přírodě, ani nemusí pátrat někde mimo planetu či realitu. Jednou z nich je Křivý les u vesnice Nowe Czarnowo v Západním Pomořansku v Polsku. Bizarní háj s jednotně zakřivenými kmeny borovic je dodnes zahalen rouškou tajemství, neboť navzdory různým teoriím se dosud nepodařilo přesvědčivě dokázat, co zvláštní růst stromů vlastně způsobilo.

tyrion 3. listopadu 2014

Křivý les (polsky Krzywy las) se skládá z přibližně 400 borovic, které jsou na úpatí kmene ohnuté v úhlu 90 stupňů. Vytvářejí tak tvar písmene J. Všechny stromy se jednotně ohýbají stejným směrem, a sice na sever. Bizarní háj však obklopuje větší les, kde rostou zcela normální, rovné borovice. Odhaduje se, že stromy v této lokalitě jsou staré asi 80 let a byly tedy vysazeny někdy okolo roku 1930. K zakřivení části lesní plochy došlo, když byly stromky staré 7 až 10 let. Jenže proč? Co způsobilo, že od té doby rostou nakřivo? Počasí? Válka? Mimozemské civilizace? Teorií, snažících se záhadný fenomén vysvětlit, se nabízí hned několik.

Podle jedné z nich to má na svědomí kolísání gravitačních sil nebo jedinečná gravitační přitažlivost, která působila v této oblasti, jenže tato teorie je stejně bizarní jako sám Křivý les a neexistují pro ni žádné důkazy. Gravitační síla ostatně táhne objekty směrem dolů, nikoli do stran.

O něco pravděpodobněji se jeví hypotéza, podle níž mladé stromky ohnula těžká vrstva sněhu, která na delší čas zamrzla a pomalu roztávala. Jenže jak vysvětlit, že sousední stromy, které čelily stejným klimatickým podmínkám, se neohnuly a vyrostly rovně?

Velmi oblíbená teorie pak vysvětluje záhadný fenomén německou invazí do Polska v roce 1939, při níž se nepřátelské tanky prodíraly mladým lesem a zdeformovaly stromky do té míry, že pak rostly nakřivo. Ačkoliv událost by se shodovala s dobou, v níž došlo k deformaci kmínků stromů, záhadou je, proč byla zdevastována jen jedna jediná část lesa.

Jako nejpravděpodobnější vysvětlení celé záhady se nabízí, že stromy úmyslně pokřivili místní lesníci. Stromy nejprve vysadili a po určité době s nimi pomocí neznámých pracovních nástrojů a metod manipulovali tak, aby dosáhli onoho zakřivení. Pravděpodobně si tímto způsobem pěstovali přirozeně ohýbané dřevo, které se mělo použít na ohýbaný nábytek či ke stavbě dřevěných lodí.

Zakřivené trámy u lodního trupu. Mohly ohýbané stromy sloužit těmto účelům?

Zakřivené trámy u lodního trupu. Mohly ohýbané stromy sloužit těmto účelům?

Tyto praktiky ostatně nejsou ničím neznámým, vždyť ze starých spisů je známo, že v severní Evropě se používala anglická odrůda dubu Hedgerow k výrobě přirozeně ohnutých trámů do vnitřních částí lodí. „Stromy byly záměrně ohýbány určitým způsobem, aby z nich vyrostla potřebná sada zakřivených trámů, kterým se říkalo kružidlové trámy,“ píše se v jedné knize pojednávající o stavbě dřevěných lodí.

Invaze do Polska a druhá světová válka však plány lidí z nedaleké vesnice zhatila, takže svoji práci už nestihli dokončit. Zato tu po nich zbyl tajemný les. Válka totiž městečko zcela zničila a lidi vyhnala z jejich obydlí.

Mapa s označením místa, kde se Křivý les nachází.

Mapa s označením místa, kde se Křivý les nachází.

S obnovou obce se započalo až v roce 1970, kdy se v této oblasti postavila nová elektrárna „Dolna Odra“ s teplárnou. Zřejmě proto nikdo ze současných obyvatel Noweho Czarnowa nemá nejmenší tušení, proč a jak nedaleký Křivý les vznikl. Neexistují pamětníci ani svědkové z oné doby. Les proto zůstává záhadou, nicméně prospívá a nadále roste a díky své bizarnosti se stal turistickou atrakcí, na kterou místní dnes lákají zvědavé návštěvníky.

Pohlednice z dovolené

Pohlednice z dovolené

Bizarní les posloužil i jako nevšední pozadí pro svatební fotografii.

Bizarní les posloužil i jako nevšední pozadí pro svatební fotografii.

Další články

Zavří­t reklamu