válkaČeskoslovenskoobjevy

Záhada jazyka svatého Jana Nepomuckého

Záhada jazyka svatého Jana Nepomuckého
Zdroj: ct24
+ 6 fotek+ 7 fotek

Před 626 lety, 20. března 1393, zemřel v Praze násilnou smrtí Jan Nepomucký, jeden z patronů české země. Dnes již víme, že se neutopil a jeho slavný, údajným zpovědním tajemstvím vázaný jazyk, který zázrakem přežil svého majitele, je ve skutečnosti část mozku.

Václav Pokorný 19. března 2019

Johánek z Pomuka, což bylo pravé jméno Jana Nepomuckého, se narodil kolem roku 1340 ve stejnojmenné vsi na jihozápadě Čech, která patřila nedalekému cisterciáckému klášteru. Při sloučení s vedlejšími Přesanicemi v roce 1383 vznikl její nový název Nepomuk. Základní vzdělání získal Johánek ve zdejší farní škole kostela svatého Jakuba. Dále pokračoval ve studiu na pražské právnické fakultě úspěšným složením bakalářské zkoušky. Mezi lety 1383 a 1387 studoval církevní právo na Padovské univerzitě a studium ukončil jako doktor dekretů.

Svoji kariéru v církevních službách zahájil jako veřejný notář a zároveň oltářník v katedrále svatého Víta, kde se stal později kanovníkem. Svého nejvyššího postavení dosáhl ve funkci generálního vikáře pražského arcibiskupa Jana z Jenštejna, králova úhlavního protivníka, což se mu stalo osudným.

Tehdejší český král Václav IV. se snažil arcibiskupovu moc zmenšit a v roce 1393 chtěl z kladrubského opatství vytvořit nové biskupství, které by řídil jemu věrný člověk. Jenže byl to právě Jan Nepomucký, kdo mu jeho plány zhatil. Zatímco se Václav veselil na hradě Křivoklátu, Jan narychlo potvrdil nově zvoleného opata. A tím na sebe přivolal panovníkův hněv. Byl zajat, při výslechu na skřipci mučen a poté shozen z Karlova mostu do Vltavy.

Jeho mrtvé tělo našli pražští rybáři až 17. dubna na pravém břehu Vltavy. Byl pohřben nejprve v klášteře cyriaků u svatého Kříže a kolem roku 1416 byly jeho ostatky přeneseny do katedrály Svatého Víta na Pražském hradě.

Podle legendy byl Johánek z Pomuka zpovědníkem královny Žofie, který ani při mučení, kdy ho král Václav IV. osobně pálil pochodní na bocích, královnino zpovědní tajemství nevyzradil.

Odkrytí světcova hrobu v pražské katedrále sv. Víta v roce 1972.

Odkrytí světcova hrobu v pražské katedrále sv. Víta v roce 1972.

Při prohlídce světcových ostatků v roce 1719 vypadl z lebky kus zachovalé načervenalé tkáně, který přítomní anatomové označily za jazyk. Právě toto mylné zjištění se stalo podnětem k prohlášení Jana Nepomuckého za svatého v roce 1729.

Po několika staletích Janovy ostatky prozkoumal paleoantropolog Emanuel Vlček (1925–2006) a zjistil hned dvě zásadní věci. Zraněný Jan se ve Vltavě neutopil, jak se dlouho předpokládalo, ale jeho smrt byla způsobena opakovanými údery tupým předmětem do hlavy při mučení. Dále byla prokázána zlomenina lopatky, vykloubení ramen (důsledkem štosování, tedy zavěšení za ruce svázanými za zády) a četné zlomeniny v obličeji. Bylo také zjištěno, že zachovalá světcova tkáň není jazyk, ale část mozku. I tak je její zachování minimálně zvláštní a překvapivé.

Další články

Zavří­t reklamu