válkaČeskoslovenskoobjevy

Záhada hrobu svatého Metoděje: Odborníci se přou, důkazy chybí

Záhada hrobu svatého Metoděje: Odborníci se přou, důkazy chybí
Zdroj: wikipedie

V letošním roce uplyne 1155 let od příchodu slovanských věrozvěstů, svatého Cyrila a Metoděje, na Velkou Moravu. Toto výročí oživuje i otázku místa posledního odpočinku prvního moravského arcibiskupa Metoděje. Mnohé již napověděly archeologické výzkumy v Mikulčicích či Sadech u Uherského Hradiště. Odborníci se však stále nemohou shodnout, na kterém z míst byly Metodějovy ostatky opravdu uloženy.

Václav Pokorný 5. července 2018

V dochovaném písemném díle Život Metodějův se uvádí, že světec zemřel 6. dubna roku 885 na území Velkomoravské říše. Zde jsou také popsány jeho poslední dny a pohřeb těmito slovy: „Když naučil své učedníky pravé víře a předpověděl svou smrt tři dny předem, zesnul smířen v Pánu. Leží pak ve velkém chrámu moravském po levé straně ve stěně za oltářem svaté bohorodičky.”

V životopise je tak detailně popsáno místo uložení jeho těla uvnitř chrámu, ale kde se tato stavba nachází, zde není ani zmínky. Pátrání po Metodějově hrobu se tak stalo pro mnoho archeologů a historiků velkou výzvou. Po mnohaletých výzkumech odborníci předpokládají, že nejpravděpodobnějším místem uložení ostatků svatého Metoděje mohou být Mikulčice u Hodonína nebo Sady u Uherské Hradiště.

Valy u Mikulčic - negativ základového zdiva trojlodní baziliky

Valy u Mikulčic – negativ základového zdiva trojlodní baziliky

Jedním z badatelů, který se dlouhodobě hledáním hrobu moravského arcibiskupa zabýval, byl archeolog Zdeněk Klanica, dlouholetý vedoucí výzkumů v Mikulčicích. Ten zastával názor, že hledaným místem je hrob č. 580 na ploše trojlodní baziliky v Mikulčicích, objevený v roce 1957. Pohřební výbava nalezená uvnitř hrobu dokládá, že zde ležela velmi významná osoba. Z kosterních pozůstatků se však zachovala jen loketní kost, která ležela na dlouhém železném předmětu s objímkou v horní části. Tento předmět byl označován jako meč, ale s touto interpretací mnozí nesouhlasí, například ThDr. Pavel Aleš spíše soudí, že by se mohlo jednat o pozůstatky biskupské berly. Nad tímto předmětem byly nalezeny i zbytky hedvábné tkaniny.

Mladá generace archeologů si však o sporech o umístění ostatků věrozvěsta myslí své. „Nemyslím si, že by tady byl jeho hrob,“ říká archeolog Marek Hladík. „Přijde mi, že odbornou debatu o tom, kde je pohřben, převyšují spíše osobní zájmy.“ Podle Hladíka i současný vedoucí archeologického výzkumu v Mikulčicích Lumír Poláček zamítl hypotézu, že by hrob Metodějův mohl být právě v místě, kde vede výzkum.

Uherské Hradiště - Sady. Základy velkomoravského kostela z 9. století.

Uherské Hradiště – Sady. Základy velkomoravského kostela z 9. století.

Další lokalitou, kde mohl být Metoděj pohřben, jsou Sady u Uherského Hradiště. Postupně se tu odkrylo pět kostelů a sídlo obehnané valy, ve kterém podle odhadů žilo na 10 tisíc lidí. Vykopalo se zde také největší pohřebiště z tohoto období s více než dvěma tisíci hroby. O dva kilometry dál, na návrší, ze kterého bylo vidět celé sídlo, byl objeven kostel se školou a křtitelnicí. Ve zdi kostela nalevo od oltáře z pohledu kněze byl pak nalezen hrob, který přesně odpovídá popisu z legendy o Metodějovi.

„Jsem přesvědčen, že primárně byl pohřben tady,“ tvrdí archeolog Miroslav Vaškových z Památníku Velké Moravy v Uherském Hradišti. „Nejvíc odpovídá tomu, co je uvedeno v legendě. Nikdo z předních badatelů nyní nezpochybňuje, že tu byl pohřben. Má to však jeden háček, hrob byl nalezen prázdný.“

Uherské Hradiště - Sady. Kresebná rekonstrukce velkomoravského kostela s okolní zástavbou. Foto: Luděk Galuška, Moravské zem. muzeum Brno

Uherské Hradiště – Sady. Kresebná rekonstrukce velkomoravského kostela s okolní zástavbou. Foto: Luděk Galuška, Moravské zem. muzeum Brno

Záhadou tak je, kam tělo arcibiskupa Metoděje zmizelo. Podle některých badatelů je dost možné, že tělo Metodějovo po smrti „putovalo“; možná se je pokoušeli Moravané převézt na bezpečnější místo na začátku 10. století, když se moravská říše hroutila pod náporem útočících maďarských vojsk.

Také je s podivem, že se čeští vědci dosud nepokusili provést moderní analýzu DNA kosterních pozůstatků z Mikulčič a porovnat je s ostatky Metodějova rodného bratra Konstantina (svatého Cyrila), které jsou uchovávány v bazilice sv. Klimenta v Římě. Z čistě lidského hlediska by sice bylo lepší nechat mrtvé spát, ale touha po odhalení tajemství se uspat nedá.

Související články

Další články

Zavří­t reklamu