válkaČeskoslovenskoobjevy

Záhada božských sošek v Ptahově chrámu v Karnaku: Proč je staří Egypťané zničili a pohřbili?

Záhada božských sošek v Ptahově chrámu v Karnaku: Proč je staří Egypťané zničili a pohřbili?
Zdroj: cambridge.org
+ 4 fotky+ 5 fotek

V Ptahově chrámu v Karnaku byla v roce 2014 objevena úmyslně zakopaná schrána s religiózními předměty, nazývaná favissa. Vědci z Národního výzkumného centra ve Francii ji porovnali s jinými podobnými nálezy v Egyptě ve snaze objasnit smysl těchto schrán a přišli nedávno se zajímavou hypotézou. Podle nich se jedná o hrob “pochovaných” artefaktů spojených s kultem boha Osirise. Pro staré Egypťany nebyly sochy staroegyptských božstev neživými předměty. Přiznávali jim vlastní existenci i posmrtný život.

Yvonne Pokorná 25. října 2017

Favissa obsahovala četné úlomky sošek a figurek pečlivě uspořádaných kolem větší centrální sochy Ptaha. Čtrnáct z nich představovalo Osirise (Usira), s nímž splynul kult boha Ptaha. Až na jeden všechny tyto artefakty byly rozbité. Zjevně je lidé úmyslně poškodili již ve starověku.

Výzkum také prokázal, že před uložením do země byly po dlouhou dobu tyto artefakty používány. Socha boha Ptaha pochází z doby Nové říše, pravděpodobně z předamarnského období. Díky zachovalým detailům se podařilo také určit stáří několika dalších figurek. Vědci se domnívají, že vznikly mezi lety 760 až 343 před naším letopočtem.

Ptahův chrám v Karnaku

Ptahův chrám v Karnaku

Artefakty zřejmě sloužily k rituálním účelům, a když dosloužily, byly zničeny. Je dobře známo, že ve starověkém Egyptě měla socha boha vlastní „existenci“. Řemeslníci, kteří ji pro chrám vyrobili, věděli o „tajných věcech“, že se „zrodila ve „zlatém panství“ předtím, než do ní byla během ceremonie vložena skrze otevřená ústa božská duše. Během svého „života“ byla socha opečovávána podle „každodenního rituálu“: byla umyta, vyleštěna, naparfémována, oblečena, nakrmena a podobně. K těmto každodenním rituálům přibyly různé další praktiky, jako regenerace božské moci slunečními paprsky. Coby schránka pro božstvo se socha také účastnila každoročních liturgických procesí a náboženských oslav ve městě.

Co se stalo s božími podobiznami, když dosloužily, je obtížnější pochopit. Na konci svého „života“ byla socha vyvezena ze svatyně a rituálně pohřbena. Inhumaci prováděli chrámoví kněží v rámci aktu, jehož cílem bylo ukrýt a chránit tyto posvátné předměty. Favissa byla hrobem sochy, a to jak doslova, tak obrazně.

Odkrývání zbytků dřevěné sošky boha Osirise

Odkrývání zbytků dřevěné sošky boha Osirise

Splynutí zesnulého s Osirisem, bohem zemřelých a králem podsvětí, bylo normální praxí ve starověkém Egyptě. “Domníváme se, že tato asimilace zahrnovala i sochu božského kultu, která byla na konci svého života pohřbena ve skrýši napodobující osirovskou hrobku,” stojí ve studii francouzských vědců. Není tedy zjevná náhoda, že roztříštěná a nepoužívaná socha boha Ptaha byla pohřbena na dno jámy na zadní straně Ptahova chrámu v Karnaku, kde byl tento bůh asimilován s Osirisem. Favissa Ptahova chrámu v Karnaku představuje výjimečný příklad hrobu sochy boha, nacházejícího se poblíž hlavního místa jeho uctívání.

Související články

Další články

Zavří­t reklamu