válkaČeskoslovenskoobjevy

Zabít se, či nezabít? Starým Římanům uděloval povolení k sebevraždě senát

Zabít se, či nezabít? Starým Římanům uděloval povolení k sebevraždě senát
Zdroj: Wikimedia Commons

Sebevražda ve starověkém Římě nebyla tak zapovězeným tématem, jako tomu bylo v jiných kulturách. Člověk pro ni ale musel mít dobré důvody a schvaloval ji senát.

Simona Knotkova 13. května 2021

K tématu sebevraždy byl starověký Řím vcelku shovívavý. Pokud se člověk ocitl v beznadějné životní situaci, podle starých Římanů bylo vlastně celkem rozumné a ospravedlnitelné dobrovolně odejít ze světa. Stejně jako dnešní eutanazie, i starověká sebevražda měla ale svá pravidla a nemohl ji provést jen tak někdo. I když se Římané nebáli božstev ani sebevraždu nepovažovali za zločin, povolení k zabití musel dát senát. Ve svém díle „Dějiny od založení Města“ to popsal kupříkladu římský historik a spisovatel Livius.

Thumbnail # Martin Štěpánek se dočkal svobody, proč ale spáchal sebevraždu?
Mohlo by Vás zajímat:

Martin Štěpánek se dočkal svobody, proč ale spáchal sebevraždu?

Člověk chtivý dobrovolného odchodu ze světa musel nejprve oslovit senátory, kterým vyjevil své motivy. Pokud hodnostáři uznali, že má nešťastník pádné důvody k sebevraždě, dali mu k tomu svolení a navrch přidali dar v podobě prudce jedovatého bolehlavu. V jiném případě měl smůlu, a pokud se i přesto zabil, riskoval, že mu stát odebere veškerou pozůstalost.

Pro určité skupiny lidí sebevražda vůbec nepřicházela v úvahu. Patřili mezi ně otroci, vojáci a lidé obvinění z trestných činů. Otroci patřili svým pánům, a nemohli jim tedy způsobit újmu v podobě vlastního zabití. Sebevrazi z řad armády byli považováni za vlastizrádce a dezertéry. Svým činem způsobili, že veškerý jejich majetek automaticky připadl císaři. Na stranou druhou, ocitl-li se voják v nepřátelském obklíčení či jiné bezvýchodné pozici, naopak se od něj očekávalo, že se jako hrdý patriot zabije.

Thumbnail # Psi  páchají hromadné sebevraždy na tomhle mostě. Nikdo nechápe proč!
Mohlo by Vás zajímat:

Psi páchají hromadné sebevraždy na tomhle mostě. Nikdo nechápe proč!

Lidé obvinění z trestných činů měli zakázáno se zabít, protože dokud nebyli obvinění, stát neměl právo na jejich majetek. Z toho důvodu císař Domitianus zavedl v 1. stol. n. l. zákon, který takovéto hříšníky zbavoval zákonných dědiců, a stát si mohl po provedené sebevraždě tudíž přivlastnit jejich pozůstalost.

Mimochodem – sebevražda byla ve starém Římě také druhem trestu. Jeho neznámějším vykonavatelem byl filozof Seneca, obviněný ze spiknutí proti císaři, který požil jed a podřezal si žíly.

Další články

Zavří­t reklamu