Rio de Janeiro bylo kdysi hlavním městem portugalského království.

Rio de Janeiro bylo kdysi hlavním městem portugalského království. | zdroj: thevintagenews.com


Za napoleonských válek bylo hlavní město Portugalska v Riu de Janeiru

TÉMATA: portugalsko | napoleonské války | brazílie

user-avatar

Tomáš Chalupa

1. 04. 2020 | 10:30

1. prosince roku 1807 napadla napoleonská vojska hlavní město Portugalska Lisabon. Ve městě už nebyla královská rodina v čele s královnou Marií I. a také 15 000 členů dvora. Ti všichni nedlouho předtím odpluli do Brazílie, což byla v té době brazilská kolonie. Brzy se tam oficiálně přesunulo i hlavní město.

Královský dvůr se vylodil 22. ledna v přístavu Salvador. O tři měsíce později se přesunul do Ria de Janeira, kde princ Jan založil Spojené království Portugalska, Brazílie a Algarves. Hlavním městem nového útvaru se stalo právě Rio de Janeiro. Brazílie tím v podstatě povýšila, zatímco předtím to byla kolonie, nyní se stala rovnocennou součástí portugalského království. Po smrti královny Marie se králem tohoto království stal Jan. Brazílie na celé situaci významně vydělala. Nejenže získala suverenitu, ale došlo zde také k nárůstu obyvatel o Portugalce a především k velkému rozvoji obchodu s okolními zeměmi. Brazílie se v těch časech stala hlavní ekonomickou velmocí Nového světa.

Tento stav trval až do roku 1820. Napoleonovi se totiž v Portugalsku ani sousedním Španělsku vojensky nedařilo. Obě země proti okupantům povstaly, vojska v Portugalsku byla odříznuta od Francie, Napoleon tou dobou už nebyl na Pyrenejském poloostrově a jeho velitelé situaci nezvládali. Portugalcům připluli na pomoc Britové a nakonec Francouze z Portugalska zcela vyhnali. Byla ustanovena nová vláda, která v roce 1820 povolila návrat krále s tím, že ale nebude mít absolutistické postavení ani pravomoci. Portugalsko se tak stalo s návratem Jana konstituční monarchií, kde výkon královských povinností kontroluje a schvaluje parlament. S návratem krále se také vrátil status hlavního města zpět Lisabonu. V Portugalsku sílily hlasy, že by Brazílie měla dostala zpět status pouhé kolonie, což se ovšem Brazilcům pranic nelíbilo a o dva roky později vyhlásili nezávislost. Rio de Janeiro se stalo hlavním městem nového brazilského císařství.

user-avatar

Tomáš Chalupa

1. 04. 2020 | 10:30

Zavří­t reklamu