válkaČeskoslovenskoobjevy

Za detailní model Prahy se uznání nedočkal. Antonín Langweil zemřel v bídě

Za detailní model Prahy se uznání nedočkal. Antonín Langweil zemřel v bídě
Zdroj: Wikimedia Commons
+ 16 fotek+ 17 fotek

Zaměstnanec univerzitní knihovny a litograf Antonín Langweil pracoval přes deset let na modelu Prahy. Na výrobu těžce sháněl finance a navíc se potýkal se špatným zdravotním stavem.

Simona Knotkova 28. května 2021

Antonín Langweil (1791-1837) začal na papírovém modelu pracovat v roce 1826. Inspirací mu byl sádrový model reliéfu Paříže od Symphoriena Carona, který zhlédl na výstavě v pražském paláci Platýz. Langweil si při tom vzpomněl na svůj vlastní nápad, který dostal před několika lety.

Thumbnail # Praha před více než 40 lety: Takhle ji nafotil nizozemský turista
Mohlo by Vás zajímat:

Praha před více než 40 lety: Takhle ji nafotil nizozemský turista

„Před několika roky při svých procházkách po nejpěknějších vyhlídkách pražského okolí mne napadlo: Jak krásné by muselo být toto velebné město v malém modelu! Touto myšlenkou jsem se dlouhý čas zabýval, avšak volba materiálu k zhotovení modelu mi připadala velice obtížná. Po řadě marných pokusů jsem se myšlenky pomalu vzdal. Dokonce při opětných pohledech na Prahu z Petřína, který je nejpříhodnějším místem, odkud lze přehlédnout celé město, jsem byl rád, že jsem tu obrovskou práci nepodnikl. Tato myšlenka ale nebyla zcela zapomenuta, jen dřímala v mém podvědomí, znovu procitla roku 1826 a já hned přikročil k jejímu uskutečnění,“ je uvedeno jeho slovy v knize Prag wie es war und wie es ist z roku 1830.

Podkladem se Langweilovi stal plán Prahy Josefa Jüttnera z let 1811–1815. Mapu v měřítku 1:4320 devětkrát zvětšil a z papírové lepenky zhotovil maketu půdorysu města v měřítku 1:480. Na karton následně lepil akvarelové kresby, které maloval podle svých vlastních náčrtů. Kde bylo třeba, musel použít jiný materiál. Sochy na Karlově mostě nebo sloup na Staroměstském náměstí kupříkladu vyrobil ze slonoviny, městskou zeleň mu nahrazovala vlna.

Thumbnail # Archeolog budoval 36 let zmenšený model starověkého Říma. Výsledek je úchvatný
Mohlo by Vás zajímat:

Archeolog budoval 36 let zmenšený model starověkého Říma. Výsledek je úchvatný

Výroba byla finančně nákladná a Langweil se na ni pokoušel získat prostředky pořádáním výstav. Zájem veřejnosti byl však nevalný. Jednu dobu dokonce přemýšlel, že bude s výstavou jezdit po celé zemi, což ale nakonec zamítl. V roce 1833 požádal o podporu samotného císaře Františka I. Přes byrokratický labyrint se ale dopis ke svému adresátovi nikdy nedostal.

V té době se stupňovaly Langweilovy zdravotní problémy. Protože byl osud modelu nejistý, oslovil hraběte Karla Chotka, zda by od něj model neodkoupil. Odezva byla znovu negativní. Dva týdny po tomto odmítnutí Antonín Langweil zemřel. V nedožitých 45 letech byl pohřben tím nejprostším způsobem, bez rakve a hrobníka. Teprve v lednu 1840 se modelu na prosebnou žádost vdovy ujal císař Ferdinand I., který ho věnoval Muzeu království českého (dnešní Národní muzeum).

V současnosti ho najdete v Muzeu hlavního města Prahy. Historický model je kromě svého dokonalého provedení jedinečný i svou dobovou výpovědí – cca polovina vyobrazených objektů z historického jádra města dneska již neexistuje.

Další články

Zavří­t reklamu