Za dvě stě let se lidstvo díky vysoké koncentraci oxidu uhlíku bude potýkat s množstvím problémů.

Za dvě stě let se lidstvo díky vysoké koncentraci oxidu uhlíku bude potýkat s množstvím problémů. | zdroj: messagetoeagle.com


Za 200 let dosáhne teplota klimatu výše, která tu nebyla 480 milionů let!

TÉMATA: globální oteplování | teorie | klima

user-avatar

Tomáš Chalupa

11. 04. 2017 | 12:00

Během jednoho až dvou set let dosáhnout hodnoty kysličníku uhličitého v atmosféře hodnot, které svět nezažil od druhohor, tvrdí nová vědecká studie vědců ze Southamptonské univerzity ve Velké Británii.

Pokud lidstvo spálí předpokládané množství CO2, dosáhne jeho úroveň množství, které je v geologických vrstvách země naposledy k vidění u fosilií 420 milionů let starých.

"Neumíme přesně měřit hodnoty CO2, jaké byly před milionem let. Místo toho se spoléháme ne nepřímé důkazy, třeba na studium hornin. Shromažďujeme veškeré tyto nepřímé důkazy, abychom vytvořili kontinuální záznam hladin CO2," vysvětluje profesor Gavin Foster.

Zjednodušeně řečeno, lidé za 200 let spálí tolik fosilních paliv, že hodnota oxidu uhlíku bude naprosto nevídaná a přesáhne veškeré limity, které jsou dány přirozeným průběhem nebo geologickými normami. "Klimatické změny budou nejen mnohem rychlejší, ale stav nebude mít žádný podobný ekvivalent v historii sahající až do pravěku," dodává Foster. Zahráváme si zkrátka s osudem celé planety, změny se zdají být nevratné a příroda sama si s nimi už nebude umět poradit.

Následky, které to s sebou přinese, bude mnoho – od zvýšených hladin oceánů, přes vymírání korálů až po takové jevy, jako jsou sucha, tání permafrostu nebo extrémně silné bouře. A samozřejmě si bude muset lidstvo zvyknout na velmi vysoké průměrné teploty. Nic moc lákavá vidina pro naše potomky.  

user-avatar

Tomáš Chalupa

11. 04. 2017 | 12:00

Zavří­t reklamu