válkaČeskoslovenskoobjevy

Akce Nisko: První transport Židů byl vypraven z Ostravy

Akce Nisko: První transport Židů byl vypraven z Ostravy
Zdroj: archiv

Před 80 lety, 18. října 1939, vyjel z Moravské Ostravy naprosto první židovský transport v historii holocaustu. Vlak s 900 muži ve věku 17 až 55 let směřoval do Niska nad Sanem v okupovaném Polsku. Pod dohledem nacistů tam měli postavit koncentrační tábor.

Václav Pokorný 18. října 2019

Již necelé tři týdny po zahájení druhé světové války, 21. září 1939, schválil Adolf Hitler plán na vysídlení Židů z území Německé říše. Jako první byli vybráni Židé z Moravské Ostravy, Katovic a Vídně.

Začátkem října se rozběhl mechanismus, jakým mělo vysídlení proběhnout, a koordinací celé akce byl pověřen Adolf Eichmann, který osobně zahájil přípravu transportů.

Během týdne bylo vše připraveno: registrace, shromaždiště, doprava. Židům a veřejnosti byl celý plán předkládán tak, že jim bylo dáno území, kde si mají vytvořit podmínky pro „přeškolení“, a bylo to vše podáno jako dobrovolná akce židovské komunity. Židovské obce a židovské firmy hradily všechny potřebné náklady.

Do prvního transportu byli vybráni muži z Ostravy a Frýdku. 17. října 1939 se jich 901 dostavilo pod hrozbou postihu do ostravské Jízdárny. Po prohlídce německými lékaři byli odvezeni na nádraží Ostrava-Přívoz, kde již stála vlaková souprava osobních vagonů.

Ve vlaku strávili první noc a příští den přes Bohumín a Krakov byli odvezeni do stanice Nisko nad Sanem. 19. října byli pak podle profese v Nisku rozděleni. Úkolem těchto mužů bylo postavit na východě Polska „převýchovný” tábor.

20. října za nimi vyjel obdobný transport z Katovic a další téhož dne večer z Vídně. O týden později, 26. října, následovalo druhé kolo židovských transportů opět z Ostravy, Katovic a Vídně. Podle hlášení gestapa činil celkový počet Židů deportovaných do Niska nad Sanem asi pět tisíc osob.

Tábor v Nisku však neměl dlouhého trvání. Na jaře roku 1940 byl zrušen a část vězňů se mohla vrátit domů. To se ale netýkalo zdaleka všech.

Vězni po příjezdu do Niska procházeli selekcí podle povolání. Vznikající tábor potřeboval hlavně dělníky, stavitele a tesaře, kteří by jej postavili. Ti, kteří se nacistům na práci nehodili, byli vyhnáni směrem k demarkační linii se Sovětským svazem a měli přísný zákaz se vracet. Tito vyhnanci, pokud nezemřeli cestou na hranici, se ocitli na sovětském území, kde je čekal osud emigrantů. Bez domova, bez peněz, bez dokladů se museli protloukat neznámou zemí. Většinou byli pochytáni a odvezeni do sovětských gulagů, kde pobyt pro starší a nemocné jedince znamenal smrt.

Jen asi 350 Židů z ostravských transportů vyvázlo díky amnestii z gulagů a přihlásilo se v roce 1942 do československé jednotky v Sovětském svazu. Prošli pak krvavými boji na východní frontě a návratu domů se dožilo jen 123 z nich. 90 vojáků se vrátilo přímo do Ostravy, zde je však čekala další těžká rána. V naprosté většině se se svými blízkými, kteří byli odvlečeni do koncentračních táborů v Terezíně a Osvětimi, již neshledali.

K uctění obětí prvního transportu Židů v Evropě byl 18. října 2009 v Ostravě odhalen památník, který je tvořen šesti segmenty, šesti prostorově oddělenými částmi Davidovy hvězdy a pamětní deskou.

Další články

Zavří­t reklamu