válkaČeskoslovenskoobjevy

Z farmáře se vyklubal jeden z největších špionů druhé světové války

Z farmáře se vyklubal jeden z největších špionů druhé světové války
Zdroj: thevintagenews.com
+ 1 fotka+ 2 fotky

Když ve Španělsku vypukla občanská válka, Juan Pujol Garcia byl jen bezejmenný farmář, který se staral o svou kuřecí farmu. Nebyl to od pohledu žádný James Bond, přesto se z něj stal jeden z nejvýznamnějších špionů druhé světové války.

Tomáš Chalupa 20. dubna 2020

Do španělské občanské války se nechtěl zapojit, protože byl přesvědčen, že žádná politická ideologie nestojí za to, aby kvůli ní byl zmařen byť jen jediný život. Jenže ani jedna z bojujících stran jeho přesvědčení nesdílela a byl tlačen k tomu, aby vstoupil do republikánské armády, ale stejně tak i byl členem tajné protirepublikánské skupiny hnutí odporu. Aniž o to nějak zvlášť usiloval, stál současně na obou stranách barikády – fašistické i komunistické.

Role dvojitého agenta mu zůstala i po vypuknutí druhé světové války. Nabídl své služby Britům, ale ti jej z počátku odmítali. Garcia se proto nabídl německé tajné službě Abwehru, že pro ně bude provádět špionáž ve Velké Británii. Němci jej znali z jeho působení v republikánské armádě, takže jeho nabídku přijali. Kupodivu jim nevadilo, že Garcia nikdy nebyl ve Velké Británii ani neumí příliš dobře anglicky. Dostalo se mu speciálního výcviku, v Lisabonu také přečetl každou knihu, ve které se mohl dozvědět něco o způsobu života ve Velké Británii.

Měl za úkol vytvořit ve Velké Británii tajnou špionážní síť. Ta čítala podle Garcii 27 lidí, které si všechny do jednoho vymyslel. Posílal Němcům smyšlené informace o pohybu jednotek a armád, o kterých ve skutečnosti nic nevěděl. Zprávy posílal přímo z Lisabonu, Němci mu uvěřili historku, že je tam z Londýna vozí pilot letadla. Němci nikdy nepřišli na to, že Garcia s nimi hraje neuvěřitelnou hru a vše si do puntíku vymyslel. Dali mu krycí jméno Arabel a považovali ho za jednoho ze svých nejlepších agentů.

To už se ale do věci vložila britská tajná služba, která o Garciových aktivitách věděla a velmi rychle zhodnotila, že Garcia je skvělý dvojitý agent. Dali mu krycí jméno Garbo a začali s ním spolupracovat na kompletní mystifikaci Němců. Také ho s celou jeho rodinou převezli z Lisabonu do Londýna, kde mu zařídili bydlení.

Juan Pujol Garcia se svou ženou. Zdroj: history.com

Juan Pujol Garcia se svou ženou. Zdroj: history.com

Němcům dodával díky britské tajné službě velmi kvalitní informace, ovšem vždy bezcenné. Buď příliš pozdě, nebo s nějakou zásadní chybou. Abwehr tak viděl, že jejich zdroj má skutečně přístup k britským plánům a plně mu důvěřoval.

Hlavní úkol byl zmást Němce ohledně toho, kde se Spojenci vylodí, až provedou svou invazi na kontinent. Problém nastal ovšem s Pujolovou manželkou, které se v Londýně nelíbilo a začala vyhrožovat, že odejde na španělskou ambasádu a vrátí se do vlasti. Bylo nutné s tím něco udělat, takže Britové provedli geniální plán. Zavřeli Pujola do fingovaného vězení a jeho ženě řekli, že ve vězení je právě proto, že ona chtěla uprchnout do Španělska. Dokonce jí dovolili, aby se na něj ve „vězení“ byla podívat. Vše byla jedna velká bouda, samozřejmě domluvená s Pujolem. Když ho manželka spatřila ve vězeňských šatech v malé cele, okamžitě prohlásila, že udělá vše, aby se z vězení dostal, a tvrdila, že ve skutečnosti nikdy nechtěla z Británie uprchnout. Pujol byl tedy „propuštěn“ a mohl pokračovat ve své práci.

Podařilo se mu až do konce udržovat Němce v nevědomosti o tom, kde proběhne vylodění. Přesvědčil je, že k vylodění dojde v oblasti Calais, místa, které bylo nejblíže Britským ostrovům a které se přirozeně pro invazi nabízelo. Němci tam posilovali obranu až do Dne D a přesouvali tam své cenné jednotky. Za tuto službu, která sehrála zásadní úlohu v invazi, byl později vyznamenán králem Jiřím V. Své britské vyznamenání si mohl přidat k Železnému kříži, který dostal už dříve od Němců. Garcia byl bezesporu jedním z nejdůležitějších britských agentů v celé druhé světové válce, který velkou měrou přispěl k úspěchu vylodění v Normandii.

Související články

Další články

Zavří­t reklamu