Prohlášení nezávislosti československého národa, nebo též Washingtonská deklarace, představuje základní dokument československého zahraničního odboje, na jehož podkladě vzniklo samostatné Československo.

Prohlášení nezávislosti československého národa, nebo též Washingtonská deklarace, představuje základní dokument československého zahraničního odboje, na jehož podkladě vzniklo samostatné Československo. | zdroj: archiv


Washingtonská deklarace: text, kterým byla vyhlášena nezávislost Československa

TÉMATA: československo | tomáš garrigue masaryk | zahraniční odboj | 1918 | woodrow wilson | rakousko-uhersko

user-avatar

Václav Pokorný

17. 10. 2018 | 13:00

Prohlášení nezávislosti československého národa, zvané Washingtonská deklarace, byla deklarací zahraničního odboje Čechů a Slováků vyhlašující svrchovanou a nezávislou Československou republiku. Exilová vláda v čele s Tomášem Garriguem Masarykem, Edvardem Benešem a Milanem Rastislavem Štefánikem tímto dokumentem publikovaným 18. října 1918 v Paříži odmítla návrh Rakouska-Uherska na federativní uspořádání monarchie.

Základní dokument československého zahraničního odboje, nazvaný Prohlášení nezávislosti československého národa, vznikl ve Washingtonu ve dnech 13. – 16. října 1918. Za pomoci amerických soudců, vědců, politiků a publicistů se T. G. Masarykovi podařilo sepsat jeden z nejvýznamnějších dokumentů československých dějin, který je dnes znám jako Washingtonská deklarace.

Následující den 17. října jej Masaryk poslal americké vládě a prezidentu Woodrow Wilsonovi. Téměř ve shodnou dobu přišel prezidentu Wilsonovi dopis od rakouského císaře KarIa I., ve kterém monarcha požadoval zachování Rakouska-Uherska s tím, že je ochoten zaručit Česku a Slovensku v rámci federace určitou autonomii. Československá deklarace nezávislosti však s touto možností nepočítala a požadovala úplnou samostatnost českého a slovenského národa a spojení Čechů a Slováků v jednom nezávislém státě. Také formulovala zásady občanských svobod, vnitřní i zahraniční politiky a státní systém budoucího Československa. Den nato, 18. října 1918, publikovala tento dokument československá exilová vláda v Paříži, kde měla své sídlo. Na domě obývaném Masarykem poprvé slavnostně vztyčili československou vlajku. V návaznosti na historickou vlajku Čech byla definována jako spojení dvou pruhů, bílého nad červeným.

Po těchto událostech se americký prezident Woodrow Wilson rozhodl 20. října 1918 ve prospěch Masaryka a vzkázal Rakousku-Uhersku, že uzavře mír pouze tehdy, pokud Karel I. zaručí Čechům a Slovákům samostatnost.

 

user-avatar

Václav Pokorný

17. 10. 2018 | 13:00

Zavří­t reklamu