válkaČeskoslovenskoobjevy

Vzniká sbírka melodií z koncentračních táborů. Hudbu vězni skládali i v těch nejhorších chvílích

Vzniká sbírka melodií z koncentračních táborů. Hudbu vězni skládali i v těch nejhorších chvílích
Zdroj: blogs.spectator.co.uk
+ 1 fotka+ 2 fotky

Koncentrační tábory vnímáme jako místa plná utrpení a děsu. Zdá se až nemožné, že by v takto tísnivém prostředí existoval vůbec prostor pro umění a jmenovitě pro skládání hudebních děl. Inspirace a láska k hudbě ale nezná překážek ani hranic a pronikla i přes zoufalstvím prosáknuté zdi.

Marta Šindlauerová 9. ledna 2020

Notové zápisy hudebních nápadů z táborů smrti už přes třicet let vyhledává a shromažďuje italský hudebník a skladatel Francesco Lotoro. Na jeden z prvních notových záznamů narazil v roce 1988, kdy se mu do rukou dostal útržek z hudebního díla terezínského vězně. Od té doby vedl aktivní, vlastními prostředky financovaný výzkum, během kterého nasbíral více než 8 000 předmětů, které nějakým způsobem ilustrují umělecké vlohy vězněných osob.

Dají se tu najít celé symfonie, folkové songy, cikánské nápěvy a nebo i opery – všechno napsané na čemkoli, co mohlo posloužit jako papír. Od pytlů na brambory přes telegramové formuláře. Lotoro má i exemplář, který ilustruje odhodlání vzdát hold umění až strašidelným způsobem: živočišným uhlím je na toaletním papíru napsán notový zápis pro pochod. Vězeň měl s největší pravděpodobností zažívací potíže a i v těchto nepříjemných chvílích našel sílu a čas pro zaznamenání svých nápadů. Lotoro ovšem melodie jen neshromažďuje. Protože je sám skladatel, tak zpracovává díla do uhlazenější podoby, vymýšlí pro ně aranže, a pokud si na to troufá, tak některá díla i dodělává.

Většina hudebně nadaných lidí uvězněných v táborech skládala svá malá díla jen za jediným účelem: aby se z celé té hrůzy kolem nesložili. Byli tu ale i tací, kterým jejich talent zachránil život – to když se například stali členy táborového orchestru a svou hrou vytvářeli (na pokyn nacistů) ve skličujícím areálu uměle přátelskou atmosféru.

Francesco Lotoro ve svém výzkumu stále pokračuje a věří, že až budou skladby zveřejněny, stanou se z nich velká díla, protože jsou výjimečná nejen tím, kde a jak vznikla, ale především svou vysokou kvalitou, o které je Torolo hluboce přesvědčen.

Další články

Zavří­t reklamu