válkaČeskoslovenskoobjevy

Vzácné sluneční hodiny s nápisy prozrazují zajímavé skutečnosti o starověkém Římě

Vzácné sluneční hodiny s nápisy prozrazují zajímavé skutečnosti o starověkém Římě
Zdroj: mentalfloss.com

Archeologům se při vykopávkách v centrální Itálii podařil vskutku pozoruhodný objev. 2000 let staré sluneční hodiny z pískovce jsou v tak zachovalém stavu, že z nich lze vyčíst více než jen čas. Čitelné nápisy prozrazují, že se jednalo o dar, který svému rodnému městu věnoval jistý úspěšný politik z dob starověkého Říma.

Yvonne Pokorná 28. listopadu 2017

Když Marcus Novius Tubula vyhrál ve volbách někdy před 2000 lety, na rozdíl od dnešních politiků to nepostoval na sociálních stránkách, nýbrž zvolil mnohem trvanlivější formu zápisu. Nechal vyrobit sluneční hodiny, které na památku svého volebního úspěchu věnoval městu, odkud pocházel. Politikovo jméno pak na mnoho staletí sice upadlo v zapomenutí, ale díky objevu slunečních hodin v lokalitě někdejšího města Interamna Lirenas se světu opět připomnělo.

“Ani ne stovka slunečních hodin tohoto typu se dochovala do dnešní doby a z nich jen několik málo obsahuje nějaký nápis, takže jde o skutečně vzácný nález,” upozornil historik Alessandro Launaro z Cambridgeské univerzity. “Nejen že jsme mohli identifikovat osobu, která sluneční hodiny nechala vyrobit, ale určit i politický úřad, který zastávala,” dodal.

Na hodinách je zřetelně vyryté jméno “Marcus Novius Tubula, syn Marca”. Po okrajích zakřiveného ciferníku je zapsáno, že byl tribunem lidu a že sluneční hodiny zaplatil ze svých peněz.

Podle vědců poslední, třetí část mužova jména, takzvané cognomen, indikuje, že jeho nositel pocházel z města Interamna Lirenas, protože jen tam bylo užívání tohoto přízviska zaznamenáno. Ze stylu nápisu byli výzkumníci schopni datovat hodiny do poloviny 1. století před naším letopočtem. V tomto období bylo obyvatelům města uděleno plné římské občanství.

Místo nálezu

Místo nálezu

Interamna Lirenas, založené na konci 4. století, bylo malým venkovským městem. Nicméně, jak nález hodin dokazuje, i občan takto nevýznamného městečka se mohl stát vlivným římským politikem. “Sluneční hodiny byly způsobem, jak oslavit volby ve svém rodném městě,” uvedl Launaro. Pravděpodobně byly umístěny na vrcholu jednoho ze sloupů lemujících fórum, což byl veřejný prostor v centru starořímských měst. Odtud byly hodiny později odstraněny a zůstaly ležet v troskách nedalekého divadlo. Měly štěstí, že unikly pozornosti těch, kteří v rozvalinách opuštěného města od dob středověku sbírali a odváželi stavební materiál.

Další články

Zavří­t reklamu