Nemrtví se vyskytují mezi námi, trpí však vzácnou duševní poruchou.

Nemrtví se vyskytují mezi námi, trpí však vzácnou duševní poruchou. | zdroj: sciencealert.com


Vzácná duševní porucha dělá z lidí zombie

TÉMATA: medicína | nemoci

user-avatar

Tomáš Chalupa

28. 06. 2016 | 16:00

Zombie neexistují, přestože by si to možná mnozí milovníci krvavých filmů přáli. Ovšem přesto existují lidé, kteří sami sebe za oživlé mrtvoly považují. Trpí psychickou poruchou známou jako Cotardův syndrom.

Cotardův syndrom způsobuje, že si lidé myslí, že zemřeli a znovu obživli. Často se domnívají, že nemají ve svém těle krev či vnitřní orgány. Někteří z toho důvodu odmítají cokoliv jíst nebo pít, načež, pokud nejsou v péči lékařů, umírají na podvýživu, tentokrát už doopravdy. Časté jsou také pokusy o sebevraždu nebo sebepoškozování.

Nemoc se jmenuje po francouzském psychologovi Cotardovi, kterého v roce 1880 navštívila žena, která o sobě tvrdila, že nemá mozek, žaludek ani žádné nervy. Považovala se za mrtvolu, respektive mrtvé chodící tělo. Umírala na podvýživu, přesto odmítala potravu, protože prý neměla hlad. Nebyla věřící, ani nevěřila v žádné formy posmrtného života. Její stav nijak nesouvisel s náboženstvím. Nutila své příbuzné, aby jí co nejdříve pohřbili, po své služce chtěla, aby ji vystrojila do rakve. 

Příčiny nemoci nejsou přesně známy, mohou za ní zřejmě špatné funkce oblastí mozku zodpovědné za rozeznávání okolí, obličejů a také za emoce. Nemoc může dokonce postoupit tak daleko, že postižený nepoznává ani svou vlastní tvář. Nemoc se spouští u lidí, kteří už jinak trpí psychickými problémy, jako je schizofrenie nebo psychóza. 

 

 

user-avatar

Tomáš Chalupa

28. 06. 2016 | 16:00

Zavří­t reklamu